Terugkoppeling aanpak verkeersveiligheid Niels Bohrweg

Op 14 juni heeft de gemeente Utrecht twee bijeenkomsten georganiseerd over de verkeersveiligheid van de Niels Bohrweg. De presentatie en resultaten zijn inmiddels verzameld. Ook is er meer duidelijk over het vervolgproces. Je leest er hier meer over.

 

Aanleiding

De verkeersveiligheid op de Niels Bohrweg laat te wensen over. De gemeente startte in oktober 2022 een onderzoek naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de Niels Bohrweg op korte termijn te verbeteren. Tijdens de bijeenkomst op 14 juni heeft de gemeente de schetsverkenningen die gemaakt zijn voorgelegd aan bewoners en bedrijven om ideeën, inzichten en suggesties op te halen en te horen wat er verder leeft.

 

Presentatie en verslag

Aan de hand van een PowerPointpresentatie is verteld (1) hoe de opdracht voor het onderzoek is geformuleerd, (2) wat de huidige stand van zaken is en (3) hoe het verdere proces verloopt. Er werd benadrukt dat er over de herinrichting van de Niels Bohrweg nog geen formele besluiten zijn genomen. Het is nu nog de fase dat mogelijkheden verkend worden en informatie wordt opgehaald bij ondernemers en bewoners op: wat speelt er en waar moeten we rekening mee houden? Dit is dan ook terug te lezen in het verslag. Daarin wordt ook verwezen naar de onderzochte varianten en een eerdere uitspraak van de Raad van State.

 

Vervolg

De reacties van bewoners en bedrijven zijn opgehaald in de fase ‘Variantenstudie’. Op basis daarvan werkt de gemeente de komende tijd, in de fase ‘Verdieping variantenstudie’, vijf varianten verder uit tot een Schetsontwerp (SO), rekening houdend met de beleidskaders. De voor- en nadelen van de verschillende oplossingen worden opgenomen in een beoordelingsmatrix. Deze matrix wordt tijdens een participatiebijeenkomst voorgelegd aan de bewoners en bedrijven. De reacties die daarop komen worden verwerkt in het advies aan het college van B en W. Na besluitvorming door het college kunnen de plannen technisch worden uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO) en een Definitief Ontwerp (DO). Het DO wordt tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan bewoners en bedrijven.