Stippen op de kaart bij ondernemersontbijt vrachtautoparkeren Lage Weide

Het vrachtautoparkeren op Lage Weide is een veelbesproken onderwerp. De geparkeerde trucks op de openbare weg leiden namelijk tot grote hinder voor ons bedrijventerrein. In een aantal gevallen geeft dat niet alleen overlast, maar ook onveilige situaties voor andere weggebruikers. Daarom heeft Parkmanagement Lage Weide samen met de gemeente Utrecht een actieplan opgesteld. Een goede aanleiding om dit plan te bespreken tijdens een ondernemersontbijt over vrachtautoparkeren op Lage Weide.

Op dinsdag 18 januari kwam een mooie groep ondernemers en een afvaardiging van de gemeente Utrecht bijeen op Lage Weide. Onder het genot van een heerlijk ontbijt van de hofclub gingen zij het gesprek aan over vrachtautoparkeren. Zo wisselden zij praktijkervaringen uit én werden de locaties geïnventariseerd waar vrachtauto’s absoluut niet en waar wel kunnen staan. 

Dat het onderwerp leeft onder de ondernemers bleek al snel tijdens het ontbijt. Milieuoverlast, verkeersonveiligheid en zichtvervuiling zijn de grootste hinder van de geparkeerde vrachtauto’s. Ook waren de aanwezige ondernemers erover uit dat de komst van een truckparking op ons bedrijventerrein de oplossing voor deze hinder is. De gemeente Utrecht onderzoekt deze mogelijkheid dan ook op dit moment.

Josine Maaskant van gemeente Utrecht voor de kaart van Lage Weide

Onder aanvoering van Roeland Tameling (plv. directeur Parkmanagement Lage Weide) en Josine Maaskant (Gebiedssecretaris Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Utrecht) werd de ondernemers gevraagd om samen te inventariseren waar vrachtauto’s absoluut wel of niet kunnen staan. Uiteraard hadden Parkmanagement Lage Weide en de Gemeente Utrecht al het nodige huiswerk op voorhand gedaan, maar dit werd nog graag getoetst aan de praktijkervaringen en oplossingen uit het ondernemersontbijt.

Gewenste en ongewenste vrachtauto parkeerplekken werden op deze manier op de kaart van Lage Weide ingetekend. Ook werd nagedacht over plekken die ’s nachts geen overlast veroorzaken, maar overdag wel. Aanvullend op een mogelijke truckparking, met faciliteiten voor de bestuurders, zou nachtelijk parkeren een deel van de hinder kunnen wegnemen. En met de mogelijke komst van een truckparking wordt handhaven op geparkeerde vrachtauto’s ook makkelijker. Daarmee werd het maatregelenpakket gedurende de bijeenkomst al brainstormend besproken.

De uiteindelijke uitkomst van de inventarisatie wordt door de gemeente Utrecht meegenomen in het onderzoek naar de vrachtauto parkeerproblematiek op Lage Weide, waar dus ook de komst van een truckparking in wordt onderzocht. Binnen een half jaar worden de resultaten hiervan verwacht. Met dat bericht kwam er een einde aan een constructief ondernemersontbijt vrachtautoparkeren op Lage Weide. Eén ding is dus zeker; wordt vervolgd!