Aanpak vrachtauto-parkeren op Lage Weide

Zoals bij velen bekend, staat de gemeente Utrecht het parkeren van vrachtauto’s en trailers toe op ons terrein. Van deze ruimte wordt door een aantal transporteurs misbruik gemaakt, wat leidt tot grote hinder. Onder meer milieuoverlast, verkeersonveiligheid en zichtvervuiling.

Dat kan zo niet langer. Daarom hebben we met de gemeente Utrecht een samenhangend pakket van maatregelen afgesproken:

 1. Fysieke ingrepen
  Bijvoorbeeld: bloembakken of iets anders plaatsen op plekken waar parkeren overlast geeft.
 2. Verkeersbesluiten nemen en handhaven
  Bijvoorbeeld: Tijdsduur van parkeren vrachtwagens beperken, een parkeerverbod op bepaalde plekken of een maximumaantal geparkeerde vrachtauto’s per bedrijf.
 3. Uitwisselen van parkeerplekken tussen bedrijven
  Bijvoorbeeld: bedrijven die ruimte over hebben in de nachtelijke uren of juist overdag.
 4. In gesprek met grote overlastgevers
  … en met hen niet alleen afspraken maken, maar ook de voortgang hiervan bewaken.
 5. Monitoren en evalueren
  Meten of de maatregelen effectief zijn en waar nodig vervolgens bijsturen of aanvullende acties oppakken.


Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Meer weten? Bel Roeland Tameling via 06-17453490 of mail roelandtameling@lageweide.nl.