Provincie Utrecht lanceert initiatief ‘Logistiek over Water’

De Nederlandse steden raken steeds voller, we staan voor een grote bouwopgave, én het vervoer moet flink verduurzamen. Om meerdere redenen maakt de Provincie Utrecht werk van een modal shift naar het water. Onlangs nodigde de provincie gemeenten uit om samen te kijken naar kansen voor vervoer over water. Deelnemers aan de online bijeenkomst ‘Logistiek over water’, georganiseerd in samenwerking met het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), lieten zich informeren over recente stappen en bespraken onderling de plannen voor 2022.

De logistieksector kan veel winst pakken door haar vrachtvervoer te verplaatsen naar het water, daarover zijn alle aanwezige partijen het eens in de digitale lancering. In en aan de randen van binnensteden wordt tegenwoordig flink gebouwd. Bij deze bouw moet men niet alleen de overlast beperken, maar ook de uitstoot. Tegelijkertijd zijn steden al langer bezig om de auto en met name het zware vrachtvervoer uit de oude binnensteden te weren. Het water in en rondom de stad biedt daarom letterlijk de ruimte om deze logistiek over te nemen. ‘We zien een momentum om hier op in te spelen’, benadrukt Regina Horbach, adviseur duurzame mobiliteit bij Provincie Utrecht.

Aanvullend volgen de onderzoeksresultaten vanuit verschillende sectoren over de invulling van deze modal shift. Belangrijk zijn de al bestaande vaarwegen. Zowel internationaal, nationaal en regionaal kunnen deze worden ingezet om vrachtvervoer van en naar land te verplaatsen, om zo de huidige logistiek te verlichten. Verschillende botenbouwers, zoals KOTUG CityBarge en Green Wave van Tesco Shipping, spelen nu al in op de verplaatsing, en leveren volledige elektrische vrachtboten die door de binnenstad kunnen.

‘De afgelopen jaren zijn er al verschillende samenwerkingen uitgezet om de verplaatsing naar het water uitvoering te geven’, vertelt Horbach. ‘Bij de haven van industrieterrein Lage Weide in Utrecht en de Liesboschhaven in Nieuwegein hebben we de eerste proefprojecten opgezet.’ Taco Jansonius, logistiek makelaar bij Provincie Utrecht, vult aan: ‘Lage Weide is een goed voorbeeld. Hier kunnen we bouwmaterialen uit het hele land via het water naar Utrecht halen en verder de stad en de provincie Utrecht inbrengen. Via de Liesboschhaven kunnen we vervolgens dichter de binnenstad van Utrecht in komen. We moeten meer bouwhubs aan het water zoals deze gaan realiseren. Ik zie bijvoorbeeld ook kansen in Amersfoort.’

Een goed praktijkvoorbeeld is aannemersbedrijf Van Zoelen. Zij lieten voor een restauratieproject in de Utrechtse binnenstad het sloopmateriaal in containers met duwboten naar de Liesboschhaven brengen, op de grens van Utrecht en Nieuwegein. ‘Het werk was hierdoor vijf weken eerder klaar. Dit beviel zo goed dat ze nu ook het renovatiemateriaal de andere kant op laten varen’, ligt Jansonius toe.

Via het water belanden de goederen op hun eindbestemming. Beeld: Cityport of Utrecht

Het initiatief van het EICB en de provincie is interessant voor veel bedrijven om de shift te maken naar duurzaam en schoon watervervoer. ‘Niet alleen voor de bouwlogistiek’, vertelt Peter de Bruijn, oprichter van innovatiebedrijf Fynly. ‘Er zijn al gesprekken met CoolBlue om wellicht pakketjes via water te vervoeren. De vraag vanuit bedrijven is bovendien bepalend om deze hele regeling in gang te zetten.’

Machiel Smit van Evofenedex laat weten dat zij een modal-shift-scan aan bedrijven aanbieden, om hun mogelijkheden in beeld te brengen. Vervolgens kunnen bedrijven een beroep doen op een speciale modal-shift-regeling van de overheid. ‘Ook vanuit de Provincie Utrecht hebben we voor kleine modal-shift-projecten vanaf 2022 financiële regelingen, ligt Horbach toe. ‘Met de partijen kijken we dan naar de mogelijkheden voor hun projecten.’

Volgend jaar wordt vanuit het initiatief hard gewerkt aan de verplaatsing van bouwstenen via het water. Zogenaamde ‘brickyards’, speciale hubs aan het water, voorzien de opslag voor straatklinkers en bakstenen. Hoe groter de ladingen, hoe rendabeler dat vervoer wordt. Binnenkort start een proef op het traject Tiel-Utrecht-Amsterdam, in samenwerking met Theo Pouw/Container Terminal Utrecht (CTU).

Bekijk hier de presentaties van de sprekers van deze bijeenkomst:


Terugkijken? Dat kan!

Heeft u onverhoopt de bijeenkomst niet kunnen bijwonen, dan is deze na te kijken via deze link.


Vervolgstappen

Tijdens de bijeenkomst kwam een mooi aantal initiatieven naar voren en is de intentie door meerdere partijen uitgesproken om door te pakken op het onderwerp.

Heeft u (gemeente of bedrijf) een idee voor goederenvervoer over water in de provincie Utrecht en wilt u daarover in gesprek?

Neem dan contact op met:

Bron artikel stadszaken.nl