Meer focus op verduurzaming Lage Weide

ILW en Parkmanagement Lage Weide ontwikkelen een aanpak om steviger met de verduurzaming van Lage Weide aan de slag te gaan. Diverse ondernemers op Lage Weide hebben aangegeven het een belangrijk thema te vinden. Voor hun eigen business, maar ook voor de bedrijfsomgeving.

Duurzaam ondernemen is een containerbegrip, waar je van alles kan onder kunt verstaan. Zo zijn er ook op Lage Weide al verschillende initiatieven op het gebied van Energiebesparing (ism ECUB), verduurzamen van mobiliteit (denk aan de Bereikbaarheidsalliantie A2) en circulair ondernemen (zoals het REDUCES project).

Net zoals voor de hele maatschappij, is voor ondernemers duurzaamheid en duurzaam ondernemen een belangrijke prioriteit. Daarom willen we op het punt van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie concrete doelen formuleren en resultaten behalen. We denken dat er op Lage Weide relatief veel quick wins te behalen zijn op het punt van duurzaamheid. We denken dat we ons daar in eerste instantie op moeten concentreren.

ILW neemt hierin het voortouw door de handen ineen te slaan met overheden en andere partners. Daarom gaan we ons de komende periode buigen over concrete acties en het maken van afspraken met andere partijen, maar zeker ook met de ondernemers op het terrein. Met als doel: een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide.

Wil jij meepraten? Sluit je dan aan bij de kopgroep Vergroening op 20 april om met elkaar de opgaven en ambities voor klimaatadaptatie en de verbetering van de biodiversiteit op Lage Weide te bepalen.