Lage Weide congres een groot succes

Op 20 oktober werd de Algemene Ledenvergadering en het Lage Weide Congres georganiseerd in Hal22. Na de opening en een welkomstwoord door Marco van Basten werd de ALV voor bijna 100 aanwezigen geopend.

Tijdens de ALV werden enkele nieuwe bestuursleden voorgedragen. Door de aanwezigen werd ingestemd met Jan Willem de Jong van iwell als nieuwe voorzitter en Gertjan Stoker van UW als bestuurslid.

Vervolgens werd een samenvatting gepresenteerd van het Visierapport Lage Weide logistieke hotspot 2040. Kijk dit nog eens terug in de presentatie.

Ook andere actualiteiten kwamen aan de orde: Zo werd uitgenodigd voor de P&O Netwerkbijeenkomst ‘De jongste generatie op de arbeidsmarkt’ op 23 november en werd de aanpak van de kruising Niels Bohrweg – Maarssenbroeksedijk besproken. Als onderdeel van de community werden de nieuwe ILW leden benoemd en werd het laatste netwerkevent van het jaar aangekondigd: het Captain’s Dinner op 8 december. Onder het thema duurzaamheid werd verteld dat gewerkt wordt aan de Green Deal Lage Weide: tijdens de ILW nieuwjaarsborrel op 16 januari volgt hierover meer info. Aanvullend kwam het aangepaste maaibeleid op Lage Weide aan de orde. Tot slot is dit jaar wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat behaald voor Lage Weide, hiermee is het mogelijk korting op jouw verzekeringspremies te krijgen. Lees meer details terug in het concept ALV Verslag.

Bij het sluiten van de ALV werd afscheid genomen van Jos van Rooijen, Henk Stamhuis, Cor bij de Weg, Teunis Broer en Theo Pouw. Naast grote waardering en dank voor hun jarenlange inzet kregen zij de ‘Lage Weide Lauwerkrans’ overhandigd.

Vervolgens was het tijd voor het Lage Weide congres waar tijdens een levendige discussie over een 6-tal paradoxen in de ontwikkeling van Lage Weide werd gesproken. Hiervoor waren panelleden Dick Polman (wethouder economische zaken Stichtse Vecht), Han Bruggink (programmamanager Vestigingsklimaat Gemeente Utrecht) en Marieke Lejeune (Provinciale Statenfractie van PvdA) uitgenodigd. Samen met bestuursleden als Jan Willem de Jong, Gertjan Stoker, Gerrit van Gessel, Mike Geytenbeek en Paul Bakker kwamen onderwerpen als de krappe arbeidsmarkt, de ontwikkeling van distributiecentra, het gemeentelijk beleid en de verkeerscongestie aan bod. Samen met het visierapport Lage Weide logistieke hotspot is de discussie die werd gevoerd waardevolle input voor de Omgevingsvisie Lage Weide die wordt opgesteld door de gemeente.

Tijdens de afscheidsborrel en het dinerbuffet was er voor de grote groep aanwezigen ruim de tijd om te netwerken en te genieten van een hapje en een drankje. De eerstvolgende netwerkmogelijkheid is het Captain’s dinner op 8 december, graag tot dan!