Inspirerende rondleiding vergroening Werkspoorkwartier

Op maandag 19 september kwam de kopgroep vergroening bij elkaar om inspiratie op te doen in het Werkspoorkwartier. Na een mooie rondleiding besprak de groep welke projecten de komende jaren opgepakt kunnen worden en welke maatregelen zij zelf al (kunnen) nemen.

De kopgroep verzamelde in het Hof van Cartesius, een circulair gebouwde, groene werkplek. ‘Hofbewoner’ Taco Jansonius en medeoprichter Charlotte Ernst verzorgden de rondleiding door het gebied langs het Werkspoorpad. Langs het pad waren verschillende maatregelen zichtbaar om het te vergroenen. Zo werden parkeerplaatsen opnieuw ingericht van langsparkeren naar dwarsparkeren, met meer groen én meer parkeerplekken als gevolg. Foutparkeren word tegengegaan door kleine verhogingen op te werpen. Bij de Werkspoorkathedraal zijn de parkeerplaatsen half verhard en zijn doorsteekjes mogelijk gemaakt door hekwerken rondom het terrein weg te halen en te werken met camerabeveiliging. Die doorsteekjes zijn er op meerdere plekken te vinden. Daardoor is het voor werknemers in het gebied mogelijk korte wandelingen te maken, met meer sociale controle als gevolg.

Eenmaal terug op het Hof van Cartesius kreeg de kopgroep eerst een update over de vorderingen in het opstellen van de Green Deal Lage Weide. De deelprojecten die vallen onder de programmalijn klimaatadaptatie werden besproken met de kopgroep. Vervolgens werd ingegaan op de vraag: wat doe jij al en wat kun jij doen aan vergroening? In sommige gevallen is dat het overtuigen van de vastgoedeigenaar. En soms in het aandragen van ideeën aan die eigenaar. Andere ondernemers hebben zelf de vrijheid maatregelen te nemen zoals het verwijderen van een strook tegels en het toevoegen van klimop en een verticale tuin. En het planten van fruitbomen. Voor anderen zijn het nu nog ideeën, zoals parkeren op halfverharding, vergroenen van hekken, plaatsen van bakken of innovaties zoals zogeheten boomveren.  

Bekijk de presentatie voor de details van de programmalijn Klimaatadaptatie van de Green Deal. Hier vind je ook meer ideeën hoe jij jouw terrein kan vergroenen, een boomspiegel kan adopteren of ander maaibeleid kan aanvragen.