Houd je eigen bedrijfsomgeving schoon, heel en veilig

Deelnemers aan de Veilig Ondernemen Challenge weten het al en jij waarschijnlijk ook: iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van zijn eigen terrein. Daar waar nodig zal de Gemeente Utrecht handhaven. De gemeente ontvangt namelijk regelmatig meldingen hierover via de Slim Melden app.

Een goed bedrijfsgebouw (inclusief buitenruimte) biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de werknemers en andere gebruikers van het pand. Er zijn natuurlijk allerlei partijen die advies en ondersteuning bieden bij het jaarlijks en periodiek onderhoud en de lange termijnvervangingen die nodig zijn om je gebouw en de grond eromheen bij de tijd te houden. Maar je kunt met je vragen ook terecht bij Parkmanagement Lage Weide via info@lageweide.nl.

 

Duurzaam

Bij het onderhoud speelt duurzaamheid inmiddels een belangrijke rol. Voorkom extra belasting van het milieu door gebruik te maken van milieuvriendelijke onderhoudsmiddelen. Ook is het redelijk eenvoudig om tijdens het uitvoeren van onderhoud het gebouw, de omgeving en de installaties te optimaliseren waardoor bijvoorbeeld de energie-efficiëntie verbeterd wordt. Het resultaat hiervan is een beter binnenklimaat met lagere exploitatiekosten. Ook bij het vervangen van bouw- en installatiedelen is het erg eenvoudig om een verduurzamingslag te maken, mits je er op tijd over nadenkt. En het is natuurlijk helemaal ideaal als je maatregelen in het kader van duurzame energie of klimaatadaptatie kunt nemen.

Dus… aan de slag met:

  • Het checken en bijwerken van je meerjaren onderhouds- en vervangingsplan
  • Periodiek / meerjaarlijks onderhoud en vervanging
  • Preventief, correctief en functioneel onderhoud