Feestelijke ILW Nieuwjaarsborrel met ondertekening Green Deal Lage Weide

Op maandag 15 januari was de ILW Nieuwjaarsborrel bij Hal22. Met ruim 100 aanwezigen, waaronder diverse bestuurders van partners die de Green Deal Lage Weide ondertekenden was het een feestelijke bijeenkomst!

 

Energie update

Voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel werden de deelnemers aan de inventarisatie Bedrijventerreinaanpak en andere geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de resultaten van dit onderzoek en welke (concept) plannen er zijn om de energietransitie en uitdagingen als netcongestie het hoofd te bieden. Bekijk hier de uitgebreide terugblik op de energie udate.

 

Ondertekening Green Deal Lage Weide

Lage Weide maakt er werk van om een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein te worden. Op de ILW Nieuwjaarsborrel hebben diverse overheden en marktpartijen daarom de Green Deal Lage Weide ondertekend. De partijen zetten gezamenlijk de schouders onder belangrijke maatschappelijke thema`s zoals energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Jan Willem de Jong, voorzitter ILW: “We zijn blij om met de Green Deal samen te werken aan een duurzaam Lage Weide. We zetten ons samen in voor een toekomstbestendig, energieneutraal, circulair en groen bedrijventerrein. Op die manier werken we aan een aantrekkelijker werkomgeving en een nog beter vestigingsklimaat.”

Lees hier het volledige persbericht.

 

Borrel en netwerken

Na de ondertekening van de Green Deal werd de feestelijke stemming voortgezet tijdens de netwerkborrel. De ondernemers en andere aanwezigen konden daarbij genieten van lekkere hapjes geserveerd door het personeel van Hal22, om zo met een volle maag naar huis te gaan.

De eerstvolgende netwerkmogelijkheid is tijdens het Veilig Ondernemen Event op donderdag 8 februari. Meld je daar nu nog voor aan!