Energie Update Lage Weide: presentatie bevindingen

Binnen de programmalijn  Energietransitie uit de Green Deal Lage Weide is een eerste inventarisatie gedaan middels een uitgebreide vragenlijst bij ondernemers; “Bedrijventerreinaanpak.nl”. De vragenlijst inventariseerde o.a. huidig gas en elektra-verbruik voor proces, warmte en mobiliteit en verwacht gebruik voor in de toekomst in relatie tot de aansluiting met of zonder teruglever optie. Inmiddels hebben 27 ondernemers hier aan meegewerkt.

Uit deze eerste analyse kwamen de volgende 3 thema’s naar voren als onderdeel van het plan 2024-2026:

 1. Energietransitie duurzame mobiliteit
  • Laadplein aan de Protonweg 8
  • Samen subsidie aanvragen voor de aanschaf van elektrische/ H2 voertuigen
  • Waterstof tankstation
 2. Gas/Zon/Wind in relatie tot duurzame wetgeving
  • Gasloos Lage weide: routekaart die ondernemers helpt om met achtergrondkennis stappen te zetten om gasloos te worden
  • Zon op Dak > Met maar 10% * van het gebruik opgewekt door zonnepanelen en netcongestie een enorme kans
  • (Hoe) Is er ruimte voor windenergie > eerste verkenning
 3. Samen netcongestie te lijf
  • Met de ervaring uit veld 19
  • Verder uitrollen op Lage weide

 

Bekijk voor meer informatie de presentatie energie update.

 

De “Uitrolgroep” heeft elk kwartaal overleg met het bestuur van de Energie Coöperatie (de EHUB) van veld 19  om elkaar bij te praten en kennis te delen.

Het is belangrijk om te weten dat netcongestie een probleem is van alle ondernemers! Het Ontwerpbesluit niet gebruikte transport Rechten GOTORK (Gebruik op tijd of raak het kwijt) kan niet gebruikte energiecapaciteit van je afnemen. Hoe fijn is het als overcapaciteit gedeeld wordt met behoud voor een ieder!! Wil je meer weten of meewerken aan “Bedrijventerreinaanpak”, neem contact op met Meya Sollman (meya.sollman@ecub.nl)

De eerste fase van de uitrol gaat voornamelijk over verder in kaart brengen middels de “Bedrijventerreinaanpak” hoe het gesteld is met het energiegebruik. De uitrolgroep is drukdoende het vervolgplan op te stellen en zal de voortgang samen met de bevindingen van de EHUB op veld 19 begin Q2 in een informatie sessie delen.

De werkgroep “Energietransitie” bestaat uit afgevaardigden van de Provincie Utrecht, de Gemeente Utrecht, Rabobank, Parkmanagement ILW en ECUB welke de regiegroep van “De Geen Deal Lage Weide” regelmatig informeert. In deze regiegroep zijn naast bovengenoemde afgevaardigden ook vertegenwoordigers van Hoogheemraadschap en Natuur & Milieu Utrecht vertegenwoordigd.

Wil je ook meewerken, neem dan contact op via: meya.sollman@ecub.nl.