Overheden en marktpartijen tekenen Green deal voor verduurzaming bedrijventerrein Lage Weide

Lage Weide maakt er werk van om een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein te worden. Op maandag 15 januari hebben diverse overheden en marktpartijen daarom de Green Deal Lage Weide ondertekend. De partijen zetten gezamenlijk de schouders onder belangrijke maatschappelijke thema`s zoals energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Het verduurzamen van een bedrijventerrein vraagt om een ‘brede’ aanpak. Daarom hebben meerdere partijen de handen ineengeslagen om Lage Weide te helpen verduurzamen, namelijk: Industrievereniging Lage Weide (ILW), provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Rabobank Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB).

André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Digitalisering provincie Utrecht: “In deze Green Deal gaan we samen aan de slag om Lage Weide klaar te stomen voor de toekomst: veel minder afhankelijk van fossiele energie, slimme energieoplossingen voor netcongestie, beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering, een verbeterde biodiversiteit en circulair werken. Met behoud van banen en zelfs met nieuwe banen erbij, bij innovatieve bedrijven.” Alleen samenwerking tussen overheden en lokaal bedrijfsleven kan uiteindelijk leiden tot een toekomstbestendig bedrijventerrein, waarmee we bijdragen aan gezond stedelijk leven in Utrecht en een gezonde en aantrekkelijke werkplek creëren waar medewerkers graag willen werken, vindt de gedeputeerde.

Jan Willem de Jong, voorzitter Ondernemersvereniging ILW: “We zijn blij om met de Green Deal samen te werken aan een duurzaam Lage Weide. We zetten ons samen in voor een toekomstbestendig, energieneutraal, circulair en groen bedrijventerrein. Op die manier werken we aan een aantrekkelijker werkomgeving en een nog beter vestigingsklimaat.”

Green Deals zijn afspraken tussen overheden en andere partijen, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties, en kunnen helpen om duurzame plannen op te starten en uit te voeren. Het officiële ondertekenmoment vond plaats op 15 januari 2024 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van ondernemersvereniging ILW.

De Green Deal is ondertekend door (van links naar rechts) Jan Willem de Jong (ILW Parkmanagement Lage Weide), Josja Veraart (Natuur en Milieufederatie Utrecht), Rients Schuddebeurs (Rabobank), Lex Meijers (EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB)), Els Otterman (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Susanne Schilderman (Gemeente Utrecht), André van Schie (Provincie Utrecht) en Roeland Tameling (ILW Parkmanagement Lage Weide)