Concrete maatregelen vrachtauto parkeren Lage Weide

Op woensdag 15 juni stond het vervolg van het ondernemersontbijt vrachtauto parkeren Lage Weide op het programma. Een betrokken groep ondernemers genoot van een ontbijt bij de Hofclub op Lage Weide, waar de gemeente Utrecht aansluitend concrete maatregelen voor vrachtauto parkeren op Lage Weide voorstelde. Ook heeft de gemeente gewerkt aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor een permanente oplossing voor vrachtauto parkeren op een locatie aan de Isotopenweg waar ook het Depot van het Centraal Museum komt, dat in het tweede deel van het ondernemersontbijt werd gepresenteerd.  

Bij de gepresenteerde concrete maatregelen is er met name aandacht voor het gebied rondom de Zonnebaan, Savannahweg en Bariumweg, omdat daar de overlast door (lang) geparkeerde vrachtauto’s groot is. In dit gebied is er een hoge parkeerdruk en zitten er veel bedrijven met een kleinere opvang ten opzichte van de rest van het bedrijventerrein. Daarnaast zijn er vooral in dit gebied veel overlastmeldingen en staan er vrachtauto’s geparkeerd op veelgebruikte routes. Daarom wil de gemeente Utrecht juist hier graag een start maken met maatregelen en venstertijden invoeren als oplossing. Het voorstel van de gemeente Utrecht is om venstertijden van 7.00u-19.00u in te voeren, doordeweeks van maandag tot en met vrijdag. In deze uren zouden vrachtauto’s niet mogen parkeren in dit gebied. De maatregel werd door de aanwezigen positief ontvangen, al zou de start van de venstertijden wel vervroegd kunnen worden naar 5.00u. Vooral omdat de distributiecentra al vroeg beginnen op Lage Weide en dit ook op deze tijden de fietsveiligheid verhoogd voor de werknemers. De gemeente gaat nu aan de slag met de uitwerking. Zodra er meer duidelijk is over de invoering worden de ondernemers van Lage Weide hiervan op de hoogte gesteld met een wijkbericht.
Uiteraard zullen wij samen met de gemeente Utrecht monitoren of en hoe effectief het is, en ook wat voor effect deze maatregel zal hebben op de rest van Lage Weide.

De presentatie van Josine Maaskant van de gemeente Utrecht is hier te downloaden.

De permanente oplossing voor vrachtauto parkeren op een locatie aan de Isotopenweg werd ook uitgebreid besproken tijdens het overleg. De gemeente presenteerde de plannen voor een truckparking met 20 plaatsen, te realiseren rondom het nieuw te bouwen Depot van het Centraal Museum. In het ontwerp is op dit moment ook rekening gehouden met veel groen, wat bijdraagt aan de uitstraling (en biodiversiteit) van Lage Weide. Hierdoor komen meerdere doelstellingen voor het bedrijventerrein bij elkaar in de gepresenteerde plannen van de gemeente Utrecht.

De reactie van de aanwezigen was helder; Lage Weide heeft veel meer plekken voor vrachtauto’s nodig. Het aantal distributiecentra op het bedrijventerrein blijft groeien, waardoor de vraag naar parkeerplaatsen voor vrachtauto’s veel groter is. “Een vrachtauto parkeerplaats bij het museumdepot is vanwege het ‘geringe’ aantal plekken wellicht een druppel op een gloeiende plaat, maar alle kleine beetjes helpen. Daarom zijn we blij met deze start, ook vanwege de geringe beschikbare ruimte op het terrein. Maar vooral van het instellen van de venstertijden verwachten we veel effect”, was de conclusie van Roeland Tameling (wnd. directeur Parkmanagement Lage Weide).

Gekeken gaat worden, naar aanleiding van het overleg, om het Depot zo optimaal mogelijk te gebruiken om Lage Weide ook gelijk fietsvriendelijker te maken. Met toiletten en fietsaccessoires (denk aan een fietspomp of een bandenplak set) waar fietsers gebruik van kunnen maken en tegelijkertijd wakende ogen bij het Depot voor de sociale veiligheid.

Daarnaast kwam het belang van vergroening op het bedrijventerrein ook voorbij, iets dat op zich breed gedeeld werd door de ondernemers. Maar met als belangrijke toevoeging dat de vergroening wel met gezond verstand moet gebeuren, zodat het niet ten koste gaat van de bedrijvigheid.

De presentatie van Joris van Haaften van de gemeente Utrecht is hier te downloaden.

De concrete maatregelen voor het gebied rondom de Zonnebaan, Savannahweg en Bariumweg werden door de aanwezigen goed ontvangen en goedgekeurd (met daarbij enkele suggesties), al leggen we dit uiteraard nog wel formeel voor aan onze achterban op 23 juni tijdens de ALV en het Besluitvormend Overleg. Daar zal ook nog een korte samenvatting van de concrete maatregelen worden gegeven door Josine Maaskant van de gemeente Utrecht, dus je bent van harte welkom om op 23 juni ook jou mening hierover te laten horen.