Uitnodiging: 23 juni ALV ILW gecombineerd met  Besluitvormend Overleg (BO)

23 juni Algemene Leden Vergadering (ALV) ILW gecombineerd met Besluitvormend Overleg (BO) 

Beste mensen, 

Op donderdagmiddag 23 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van ILW en het Besluitvormend Overleg voor Lage Weide plaats. Daar wil je bij zijn, want…

  • We besluiten dan over de investeringen voor Lage Weide in 2023
  • Jullie worden bijgepraat over de laatste stand van zaken: vrachtauto parkeren, vacatures invullen, vergroening van het bedrijventerrein en nog veel meer
  • Het is dé perfecte manier om kennis te maken met nieuwe bestuursleden en andere ondernemers

Om 15.00 uur start de gecombineerde algemene ledenvergadering (ALV) met het Besluitvormend Overleg (BO) van de ILW, inloop vanaf 14.30 uur. Aansluitend praten we graag na tijdens een borrel.

Deze vergadering is voor iedereen die OZB betaalt. Je bent van harte welkom in de Hofclub (Niels Bohrweg 121). Je kunt je hiervoor aanmelden via info@lageweide.nl.   

Een week voorafgaand aan de vergadering worden de vergaderstukken via e-mail toegezonden. Je kunt ook meer informatie (zoals de sprekers en agenda met bijlagen) vinden op onze website

Met vriendelijke groet, 

Namens het ILW-bestuur     
Jos van Rooijen (voorzitter) 

Namens Parkmanagement Lage Weide 
Roeland Tameling (wnd. Directeur-bestuurder) 

p.s. Kun je er 23 juni niet bij zijn? Kom dan naar de ILW BBQ op 5 juli. Gratis voor (aspirant) leden, stuur een mailtje voor meer info en aanmelden naar daanvanhaarlem@lageweide.nl of kijk op lageweide.nl/nieuws/bbq . De BBQ staat in het thema van La Vuelta Holanda, special guest is Bram Tankink.