Agenda en stukken ALV ILW van 23 juni

Agenda: ALV/BO ILW
Datum: donderdag 23 juni 2022
Plaats: Hofclub, Niels Bohrweg 121 (gebouw UW) Lage Weide
Tijd: 14.30 – 16.30 uur, aansluitend netwerkborrel

 

Onderwerp

 

Voorbereiding

1.       

Opening en vaststellen agenda

 

Vaststellen

2.       

Verslag d.d. 8 april 2022 (bijlage 2.1)

 

Ter vaststelling

 

3.       

Financieel jaarverslag ILW (bijlage 3.1)

Ter vaststelling door ILW leden

4.       

Inhoudelijk jaarverslag werkstichting Lage Weide (bijlage 4.1)

Ter informatie

5.       

Stand van zaken activiteiten

A – Arbeidsmarkt: pitch “Lageweidewerkt.nl” door Simone Brier

B – Bereikbaarheid: pitch “Truckparking” door Josine Maaskant (Gemeente Utrecht)

C – Community: kennismaking nieuwe ILW-leden

D – Duurzaam: pitch “vergroening” door Anne de Roos

E – KVO: kennismaking wijkagent Harold van Oort

 

Ter informatie

 

6.       

Plannen 2022 en 2023 e.v.

Concept jaarplan 2023 bijlage 6.1 +
begroting 2023 (e.v.) werkstichting bijlage 6.2)

 

Ter besluitvorming

7.       

Bestuurlijke vernieuwing

 

 

Ter besluitvorming door ILW leden

Ter besluitvorming

door ILW leden

8.       

Rondvraag

 

 

9.       

Sluiting