Bereikbaarheid

Bereikbaarheid.
In projectplan Impuls Lage Weide worden drie focuspunten genoemd: aanjagen logistieke samenwerking, hubfunctie en mobiliteitsagenda. De afgelopen zes maanden is vooral gewerkt aan het concretiseren van deze doelen, zodat de focuspunten uitgewerkt konden worden tot een aantal afgebakende projecten met heldere projectdoelen. Om hiertoe te komen zijn gesprekken gevoerd met TLN, BOVAG, Taco Jansonius (Logistiek makelaar en projectleider Port of Utrecht en diverse ondernemers. Lage Weide is de afgelopen periode gestart met 2 projecten op het gebied van bereikbaarheid:

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Lage Weide als logistieke hotspot en emissievrije hub