Lage Weide als logistieke hotspot en emissievrije hub

Slimme, multimodale, emissievrije, circulaire bouwlogistiek

In het projectplan Impuls Lage Weide wordt gesproken over een vijfjarig living lab onder de naam ZERO-CU. Penvoerder is Ruben Vrijhoef, Lector Building Future Cities van de HU. Helaas is de aanvraag niet gehonoreerd door de subsidiegever. Het voorstel kreeg een beoordeling ‘goed’, maar blijkbaar is dat niet goed genoeg voor honorering. Het is spijtig vast te stellen dat men slechts het oordeel heeft gevolgd van een internationale wetenschappelijke commissie met dito afwegingen, terwijl het een aanvraag voor een living lab in een lokale context betreft. We zijn nog steeds overtuigd van de innovatieve en toegepaste maatschappelijk-economische meerwaarde van het voorstel, niet in de laatste plaats voor de gemeente Utrecht en bedrijven op Lage Weide, om de overgang te maken naar slimme, multimodale, emissievrije, circulaire bouwlogistiek.
Inmiddels zijn wij alternatieven aan het aftasten voor subsidieregelingen die dit meer waarderen. We hopen in de volgende voortgangsrapportage hier meer over te kunnen berichten.