Lage Weide als logistieke hotspot en emissievrije hub

Slimme, multimodale, emissievrije, circulaire bouwlogistiek In het projectplan Impuls Lage Weide wordt gesproken over een vijfjarig living lab onder de naam ZERO-CU. Penvoerder is Ruben Vrijhoef, Lector Building Future Cities […]