Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Lage Weide is na de Tweede Wereldoorlog aangelegd en aan de infrastructuur is sindsdien niet veel gewijzigd. Maar het gebruik van het wegennet is dat wel. Het is veel drukker geworden. Maar vooral is het verkeer meer divers geworden: vrachtwagens, bestelbusjes, personenauto’s, elektrische bezorgwagentje, fietsen, scooters, e-bikes, speedbikes en zelfs hardlopers komen over het terrein. Dat leidt tot een aantal onveilige situaties. In de afgelopen periode heeft het Parkmanagement Lage Weide een aantal verkennende gesprekken gevoerd met Strukton, UW Bedrijf en De Fabrique, alle drie gevestigd in de hoek bij Niels Bohrweg en West Kanaaldijk. Ook heeft er een schouw met de gemeente plaatsgevonden. Deze schouw heeft opgeleverd dat de gemeente spoedig zal starten met een aantal quickwins: het verwijderen van een groot zicht belemmerend reclamebord, het aanleggen van een voetpad en twee oversteekplaatsen.

Het gesprek met Strukton, UW Bedrijf en De Fabrique was nuttig. In vervolg hierop worden in het najaar 1-3 rondetafelgesprekken met elk ongeveer 5 ondernemers gehouden. Doel van deze gesprekken is om in kaart te krijgen hoeveel verkeer er is, wat de grootste knelpunten zijn en wat er verbeterd zou moeten worden. Hierbij gaan we in op drie niveaus:
1. De bereikbaarheid om Lage Weide op en af te komen
2. De bereikbaarheid en doorstroming op Lage Weide zelf
3. Verkeersveiligheid en inrichting van specifieke kruisingen, straten etc.

De gesprekken, eventueel aangevuld met onderzoek, leiden tot een bereikbaarheidsaanpak die door de ondernemers gedragen wordt.