Onderhoud.

Vanuit Industrievereniging Lage Weide (ILW) wordt veel aandacht en tijd besteed aan overleg met de gemeente Utrecht als het gaat om het aanzicht en onderhoud van Lage Weide.

Jaarlijks vindt er een schouw plaats waarbij de knelpunten in kaart worden gebracht. Samen met de gemeente en andere partijen trachten we deze knelpunten zo goed mogelijk op te lossen. Het bestuur kan het niet alleen, we hebben inzet en motivatie van de gemeente en u allen nodig voor een schoon en veilig Lage Weide.

Om ons gebied mooi en schoon te houden vragen wij u om:

  1. niet te parkeren in het groen
  2. geen reclameborden in het groen te plaatsen
  3. geen te volle containers langs de weg te plaatsen (i.v.m. uitgewaaid vuil)

Wilt u iets melden?

Indien u opmerkingen heeft over schades, defecte straatverlichting, zwerfvuil, wrakken e.d. kunt u dit telefonisch melden.

Centrale meldnummer van de gemeente Utrecht: 030 – 286 00 00 of via e-mail west@utrecht.nl.
U kunt ook gebruikmaken van de app ‘Buiten Beter‘.

Bewegwijzering

Voor informatie omtrent verwijzingsborden of vermelding hierop kunt u contact opnemen met Signs Direct Projects, telefoon 058 – 213 37 70.