Aanpak illegale stort

Na diverse constateringen van illegale afvaldump op Lage Weide worden aanvullende maatregelen genomen om dit te voorkomen. We roepen ondernemers op overtredingen (anoniem) te melden via de gemeente of contact op te nemen met ILW Parkmanagement Lage Weide.

 

Welke maatregelen zijn genomen?

  1. Gestorte materialen zijn onlangs eenmalig verwijderd.
  2. De wijkagent en de afdeling Handhaving van de Gemeente Utrecht zijn ingeschakeld. De komende maanden worden verscherpte surveillances gehouden.
  3. Hiermee samenhangend: vanaf nu worden camerabeelden van beveiligingscamera’s bij hotspots actief gebruikt om daders op heterdaad te betrappen. De camerabeelden worden als bewijsmateriaal ingezet.
  4. Naast de gebruikelijke strafvervolging worden alle gemaakte kosten plus een boete door ons verhaald op de daders.

 

Melden van overtredingen

Overtredingen van illegale afvaldump, zoals grofvuil, kunnen gemakkelijk gemeld worden bij de gemeente. Dit kan via utrecht.nl/melding. Een melding kan desgewenst anoniem worden gedaan.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met Roeland Tameling via roelandtameling@lageweide.nl of bel 06-17453490. De wijkagent is rechtstreeks bereikbaar via 06-13708482.