Op Lage Weide zijn we allemaal collega’s van elkaar. Een veilige werkomgeving is belangrijk en daar hoort verkeersveiligheid bij. Kom je met de auto naar het werk? Pas dan je rijsnelheid aan! Rustig rijden is veiliger en prettiger, voor jezelf maar ook voor fietsers. En fietsen willen we graag stimuleren, want:

  • Bewegen is gezond
  • Minder autoverkeer zorgt voor meer doorstroming en betere verkeersveiligheid
  • En fietsen is vaak nog sneller ook

Kom in actie

Vind je het ook belangrijk dat iedereen goed en veilig op het werk kan komen? Kom dan in actie!

 

Neem contact op

Bel Roeland Tameling van Parkmanagement Lage Weide via 06-17453490 of mail roelandtameling@lageweide.nl

Lees verder

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws op Lage Weide!

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws automatisch in uw mail.

Q&A Campagne verkeersveilig Lage Weide

Waarom een campagne verkeersveilig Lage Weide?

De wegen op bedrijventerrein Lage Weide zijn erg breed. Dat maakt het voor automobilisten verleidelijk om harder te rijden dan de 50km per uur die is toegestaan. Gevolg is dat fietsers zich onveilig voelen en dat er ook relatief veel ongelukken gebeuren.
De campagne verkeersveilig Lage Weide wil hier een keerpunt in zijn.

Wat houdt de campagne precies in?

Deze campagne bestaat uit verschillende met elkaar samenhangende onderdelen, voor de korte en de langere termijn. Dit pakket van maatregelen wordt op 17 november formeel opgestart. 
We beginnen in november met een bewustwordingscampagne, met de volgende communicatiemiddelen:

  • Verspreiding van een poster / brief bij alle bedrijven op Lage Weide (ongeveer 700 brievenbussen)
  • De campagnebeelden worden geplaatst op 6 strategische locaties in de openbare buitenruimte op bedrijventerrein Lage Weide
  • Borden met de drie hoofdrolspelers worden toegevoegd aan de twee vaste welkomstbordenbij de entrees van Lage Weide 
  • Een socialmediacampagne, zie deze animatie ter inspiratie: youtu.be/0Ws9f0oVO3I
  • Een online advertentiecampagne die verwijst naar een landingspagina op lageweide.nl 
  • Een persbericht waarin de bewustwordingscampagne, de ‘optische illusie’ aanpak en het bredere verhaal over de acties voor een beter bereikbaar en veiliger Lage Weide worden toegelicht

Deze communicatie wordt gecombineerd met fysieke maatregelen in de openbare ruimte. Tegelijk met de gedragscampagne wordt de Atoomweg namelijk een pilotstraat voor rustig rijden. Hierbij worden ook tekstkarren ingezet die de campagneboodschap versterken. 

Wat is de verhouding met het verkeersonderzoek van Lage Weide?

De aanbevelingen uit het onderzoek hebben geleid tot afspraken tussen wegbeheerders en ondernemersorganisaties voor een samenhangend pakket van maatregelen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Lage Weide te verbeteren. Bovendien is het gebied uitgebreid: ook De Wetering – Haarrijn is vanaf de start onderdeel van de verbeterplannen. De pilot met ‘optische illusies’ op de Atoomweg is een van de eerste concrete zichtbare acties.

Waarom doen jullie niets aan de Demkabrug of de tunnel van de A2?

Ook daar kijken we naar de mogelijkheden, maar die zijn ingewikkeld, duur en tijdrovend. Dat zijn dus thema’s voor de lange termijn. Zie ook het overzicht op lageweide.nl/bereikbaarheid/mobiliteits-projecten/.

Wat is het idee? Wat gaan jullie precies doen?

De Atoomweg is erg breed en er wordt te hard gereden. We testen of de snelheid naar beneden gaat door een aantal met name optische ingrepen. De ingrepen zijn:

Een rij borden in de middenberm vanaf het kruispunt met verkeerslichten. Als bestuurder ervaar je dat je ergens langs rijdt. Bovendien staat op de borden een streep die steeds breder wordt. Dit is een optische illusie, waardoor het lijkt alsof de borden enigszins naar de weg toe komen. De aanname is dat de weg hierdoor mijn breed voelt en de snelheid vanzelf omlaag gaat.

Een zogenaamde ‘dubbele doorgetrokken asmarkering’. Door een dubbele doorgetrokken streep in het midden van de weg te zetten, wordt het stuk waar op gereden mag worden, smaller.

Het doorbreken van de lijnrechte weg ter hoogte van de HEMA. Een lange rechte weg kan ervoor zorgen dat de aandacht naar de verre horizon wordt getrokken. En andersom; als je hard rijdt heb je een minder brede blik. Door de weg minder ‘voorspelbaar’ te maken – minder een rechte lijn – is de verwachting dat mensen langzamer gaan rijden.

Een tekstkar iets voorbij de kruising met de Uraniumweg. Hier wordt door middel van korte boodschappen aandacht gevraagd voor veiligheid op de weg.

Door middel van twee snelheidsmetingen op de Atoomweg onderzoeken we in hoeverre deze ingrepen effectief zijn. We hopen deze aanpak dan op verschillende plekken toe te kunnen passen, zodat het veiliger wordt voor fietsers en ander verkeer.

Waarom kiezen jullie juist dit?

Er wordt op Lage Weide over het algemeen erg hard gereden. Veel bekende snelheidsbeperkende maatregelen, zoals flitspalen, herinrichtingen of drempels, zijn kostbaar, erg tijdrovend of hier simpelweg niet mogelijk. Daarom hebben we deze alternatieven bedacht die relatief goedkoop en makkelijk toe te passen zijn.

Wat kost het?

De kosten zijn aanzienlijk lager dan het herinrichten van de straat.

Is dit iets nieuws? Een primeur?

Optische illusies op het wegdek zijn niet nieuw. De manier waarop we het op de Atoomweg toepassen, is wél nieuw. Zo is de lijn die steeds groter wordt op de borden in de middenberm (voor zover we weten) nooit eerder op deze manier toegepast. Ook is bij ons niet bekend dat er ergens belijning is aangebracht met als doel de weg minder recht te laten lijken en optisch te versmallen.

Gaat dit werken?

Dat is wat we willen onderzoeken door het in te praktijk te testen. Daarna weten we of het beoogde effect (snelheidsbeperking) hiermee voldoende wordt gehaald. Als het niet blijkt te werken, kunnen we het makkelijk weer verwijderen, zonder dat het lange tijd invloed heeft op het straatbeeld.

Hoe meten jullie het effect?

We meten twee weken voor het aanbrengen van de belijning de snelheden. Dan na vier weken
weer en na een paar maanden nog een keer. Ook gaan we mensen naar hun ervaringen te vragen.
Zo krijgen we naar verwachting een goed beeld van de werking.

Waarom is deze plek gekozen?

De Atoomweg is heel geschikt voor deze test. Hij is breed, er wordt te hard gereden en fietsers lopen minimaal risico met deze test.

Waar/hoe kunnen wij onze ervaringen delen?

Stuur een mailtje naar robert@goedopweg.nl of vul het contactformulier op www.lageweide.nl in.

Welk effect verwachten jullie?

We hopen dat er door de maatregel minder hard gereden wordt en dat er minder extreme uitschieters in hoge snelheden zijn, doordat de straat visueel smaller wordt.

Als het werkt, wordt dit dan uitgebreid?

Als het een succes blijkt, gaan we bekijken welke andere plekken op Lage Weide geschikt zijn om soortgelijke belijning aan te leggen.

Wij weten wel plekken waar het ook zou kunnen helpen, wat moeten we daarvoor doen?

Door het onderzoek dat we samen met ondernemers op Lage Weide hebben gedaan, is er al een overzicht van dit soort plekken. Staat de plek die je in gedachten hebt niet in deze lijst, geef het dan door aan robert@goedopweg.nl.

Is dit veilig?

Ja, het kan hier op een veilige manier, omdat deze straat relatief breed is en er een apart fietspad naast ligt. Deze optische versmalling laat genoeg ruimte voor auto’s en fietsers om elkaar veilig te passeren. De bebording staat in de middenberm met voldoende afstand tot het wegdek.

Wie zijn hierbij betrokken?

De campagne verkeersveilig Lage Weide is een samenwerking van Parkmanagement Lage Weide en Goedopweg, in samenwerking met de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht, de Provincie Utrecht, de Industrievereniging Lage Weide, de Vereniging Parkmanagement Wetering-Haarrijn en de Businessclub Haarrijn.