Niet stoken voor de mussen

• De gemiddelde warmtevraag op heel Lage Weide is hoog en de kansen voor
energiebesparing zijn hierin enorm. Overstappen naar andere warmtetechnieken
en isolerende maatregelen levert per jaar een besparing van energieverbruik van
minimaal 20% en maximaal 98% op, afhankelijk van de warmtetechniek.
• Het potentieel van Lage Weide om over te stappen op duurzame warmte is groot.
Alle duurzamere alternatieven zijn aanwezig als potentiële warmtebron op
Lage Weide.
• Op Lage Weide zijn er 759 daken van bedrijven van 20m2 of groter. Slechts 7%
hiervan heeft zonnepanelen op het dak. De potentiële opbrengst wanneer op alle
daken zonnepalen worden gelegd is 87% (!) van de huidige elektriciteitsvraag.

Het zijn maar een paar cijfers uit het in 2021 verschenen rapport ‘Duurzame
bedrijventerreinen Utrecht’. Je kunt niet om de feiten heen. Op Lage Weide is
het besparingspotentieel enorm en het is harder nodig dan ooit. Er liggen ruime
mogelijkheden om grote stappen te maken, iets dat nu nog niet gebeurt. Wat wil
het toeval; op Lage Weide is ook Groenpand gevestigd. En die onderneming laat
nu al zien hoe die mogelijkheden benut kunnen worden.

Van energieconsumenten naar -producenten

“We moeten iets doen aan de klimaatverandering en iedereen kan daar zijn
steentje aan bijdragen,” vertelt mede-eigenaar Joren Harmanny van Groenpand.
“35% van de klimaatverandering komt door broeikasgassen in de bebouwde
omgeving; woningen, kantoren en bedrijven dus. Wij kijken naar de energie
footprint van gebouwen en willen deze energieconsumptie terugdringen.”
Hierbij is de vraag natuurlijk; hoe pakt Groenpand dit aan? “In 2013 zijn we begonnen
met het vergroenen van panden. Onze missie is het energieneutraal of zelfs
energiepositief maken van gebouwen. Het idee hierachter is dat als je decentraal
voldoende eigen energie opwekt de bestaande energiecentrales op den duur weg
kunnen. Dat doen we door alle aspecten van een gebouw door te rekenen en weer
te geven hoe het beter kan. We starten met het doorrekenen van de energiestromen
met een energiescan. Hierdoor krijgen we inzicht in het energieverbruik en de
grootste ‘energielekken’. De energiescan brengt de huidige situatie in beeld en alle
verbetermogelijkheden die daarbij horen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan na-isolatie,
vloerverwarming, ledverlichting, zonnepanelen, laadpalen of een warmtepomp.
Bij de maatregelen wordt de businesscase duidelijk weergegeven. We streven
natuurlijk naar een totaalaanpak, maar starten met een paar maatregelen is
ook zeker mogelijk. Uiteindelijk is het doel om met een aantal goed gekozen
aanpassingen de panden om te zetten van energieconsumenten naar -producenten.”

De helft besparen

Groenpand geeft zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld. Het pand op Lage Weide
is duurzaam en energiepositief. “Duurzaamheid is gaaf en leuk. Daarnaast creëert
het een gezond werkklimaat. We hebben het pand verbouwd om te bewijzen dat
het kan en om anderen te inspireren. En we vertellen er graag over, de deur staat
altijd open!” Om het duurzame pand nog verder uit te bouwen, is Groenpand begin
2021 een crowdfundingsactie gestart (inmiddels succesvol afgerond). Met deze
investeringen wordt Groenpand de komende jaren de ideale showcase met de
groenste en duurzaamste ontwikkelingen. “Het is een bewuste keuze, omdat we
hiermee alle verschillende technieken kunnen laten zien. Zoveel maatregelen
tegelijk nemen, is lang niet voor alle bedrijven rendabel, maar met laaghangend
fruit kun je al heel ver komen. Met eenvoudige maatregelen kun je vaak al de helft
van de energie besparen. Ik daag dan ook iedereen uit om een energiescan uit te
laten voeren. Bij een ronde door een bedrijf vind ik bijna altijd iets dat verbeterd
kan worden. Een kleine ingreep van een paar honderd euro kan soms al duizenden
euro’s besparen. Door de dagelijkse routine waar je in zit, ziet een energieadviseur
altijd meer dan je zelf ziet. Zonder dat je het door hebt, ben je misschien voor de
mussen aan het stoken.”

Groen Lage Weide

Waar Groenpand in de beginjaren startte om panden energieneutraal te maken
heeft het inmiddels een veel breder aanbod van diensten. “We leveren met
Groenpand een positieve bijdrage aan de energietransitie, de biodiversiteit en aan
een circulaire economie. Zo worden alle pallets met materialen voor bijvoorbeeld
zonnepanelen die bij ons binnenkomen hergebruikt. Via onder andere het Leger des Heils krijgen gebruikte pallets een nieuwe functie en staan deze in een andere vorm inmiddels als meubels in kantoren of woningen.” Duidelijk is geworden dat Groenpand bedrijventerreinen zoals Lage Weide ook graag zo duurzaam en groen mogelijk maakt. Want de urgentie voor Lage Weide om een duurzaam bedrijventerrein te worden is volgens Harmanny groot. Een noodzakelijke stap vooruit voor het klimaat en de natuur. Daarnaast levert het een mooie besparing op voor je eigen portemonnee. Maar dan moeten er op korte termijn wel energiebesparende maatregelen genomen worden. “Wij helpen collega-ondernemers op Lage Weide maar al te graag. De kracht van ondernemerschap is er vol achter staan en het hele bedrijf kan mee doen. Zeg ja tegen duurzaam. Want het was nog nooit zo hard nodig als nu en nog nooit waren er zoveel mooie kansen!”