Werkzaamheden Leidsche Rijntunnel van 3 mei t/m 27 mei 2024

EQUANS verricht in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden aan de Leidsche Rijntunnel in week 18, 19 en 21 van 2024. De weggebruiker dient rekening te houden met hinder en eventueel extra reistijd. In het uur voor de sluiting wordt begonnen met opzetten van de maatregelen, hierdoor kan er al enige vertraging optreden, maar is de tunnel nog gewoon geopend:

Hinderperiode: Vrijdag 03 mei 20.00u tot 06 mei 06.00u

Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis oost

Omleiding: Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af- en toerit 5, Route B en U20.

Hinderperiode: Vrijdag 10 mei 20.00u tot 13 mei 06.00u

Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis oost

Omleiding: Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af- en toerit 5, Route B en U20.

Hinderperiode: Vrijdag 24 mei 20.00u tot 27 mei 06.00u

Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis oost

Omleiding: Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af- en toerit 5, Route B en U20.

                                          

EQUANS voert de werkzaamheden zodanig uit dat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren. Om veilig te kunnen werken worden de tunnelbuizen in een vaste volgorde afgesloten voor het verkeer en worden tijdelijke omleidingen ingesteld doormiddel van gele informatieborden. Een speciale uitzondering geldt voor PRIO1 hulpdiensten. Via deze YouTube video kunt u het protocol bekijken: animatie