Werkzaamheden Leidsche Rijntunnel van 27 tot en met 31 mei 2024

EQUANS verricht in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden aan de Leidsche Rijntunnel in week 22 van 2024. De weggebruiker dient rekening te houden met hinder en eventueel extra reistijd. In het uur voor de sluiting wordt begonnen met opzetten van de maatregelen, hierdoor kan er al enige vertraging optreden, maar is de tunnel nog gewoon geopend:

Hinderperiode:

Maandag 27 mei 23.00u tot dinsdag 28 mei 05.00u

Afsluiting:

Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis West, M‐Baan dicht

Omleiding:

Het verkeer richting ’s Hertogenbosch wordt omgeleid via de A2 aansluiting 5 Breukelen en via hoofdrijbaan A2 rechts.

Hinderperiode:

Dinsdag 28 mei 23.00u tot woensdag 29 mei 05.00u

Afsluiting:

Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis Oost, N‐Baan dicht

Omleiding:

Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af- en toerit 5, Route B en U20.

Hinderperiode:

Woensdag 29 mei 23.00u tot donderdag 30 mei 05.00u

Afsluiting:

Leidsche Rijn Tunnel, Hoofdrijbaan West, Re-Baan.

Omleiding:

Het verkeer richting ’s Hertogenbosch wordt omgeleid via parallelrijbaan West van de Leidsche Rijntunnel.

Hinderperiode:

Donderdag 30 mei 23.00u tot vrijdag 31 mei 05.00u

Afsluiting:

Leidsche Rijn Tunnel, Hoofdrijbaan Oost, Li-Baan

Omleiding:

Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via parallelrijbaan Oost van de Leidsche Rijntunnel.

                                

EQUANS voert de werkzaamheden zodanig uit dat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren. Om veilig te kunnen werken worden de tunnelbuizen in een vaste volgorde afgesloten voor het verkeer en worden tijdelijke omleidingen ingesteld doormiddel van gele informatieborden. Een speciale uitzondering geldt voor PRIO1 hulpdiensten. Via deze YouTube video kunt u het protocol bekijken: animatie