Werkzaamheden Leidsche Rijntunnel van 23 t/m 27 januari 2023

EQUANS verricht in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden aan de Leidsche Rijntunnel in week 4 van 2023. De weggebruiker dient rekening te houden met hinder en eventueel extra reistijd. In het uur voor de sluiting wordt begonnen met opzetten van de maatregelen, hierdoor kan er al enige vertraging optreden, maar is de tunnel nog gewoon geopend:

Hinderperiode: maandag 23 januari 23:00 tot dinsdag 24 januari 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis west, M‐Baan dicht
Omleiding: het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A2 aansluiting 5 Breukelen en via de hoofdrijbaan A2 Rechts.

Hinderperiode: dinsdag 24 januari 23:00 tot woensdag 25 januari 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, hoofdbuis west, R‐baan dicht
Omleiding: het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via parallelrijbaan West van de Leidsche Rijntunnel.

Hinderperiode: woensdag 25 januari 23:00 tot donderdag 26 januari 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis oost, N‐Baan dicht
Omleiding: het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af en toerit 5, en route B en U20.

Hinderperiode: donderdag 26 januari 23:00 tot vrijdag 27 januari 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, hoofdbuis oost, L‐baan dicht
Omleiding: het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via parallelrijbaan Oost van de Leidsche Rijntunnel.

Dit onderhoud is noodzakelijk om de tunnel veilig en functioneel beschikbaar te houden op de lange termijn. Deze periode worden er reguliere werkzaamheden uitgevoerd; deze werkzaamheden zijn onder andere: onderhoud ventilatoren, verlichting en andere systemen.

Equans voert de werkzaamheden zodanig uit dat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren. Om veilig te kunnen werken worden de tunnelbuizen in een vaste volgorde afgesloten voor het verkeer en worden tijdelijke omleidingen ingesteld doormiddel van gele informatieborden. Een speciale uitzondering geldt voor PRIO1 hulpdiensten. Via deze YouTube video kunt u het protocol bekijken: animatie

Equans hoopt dat u zo min mogelijk hinder ondervindt en dat u er, via dit bericht, op voorhand rekening mee kunt houden.