Werkzaamheden Leidsche Rijntunnel van 22 t/m 26 mei 2023

EQUANS verricht in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden aan de Leidsche Rijntunnel in week 21 van 2023. Deze werkzaamheden staan in het teken van functionele testen. De weggebruiker dient rekening te houden met hinder en eventueel extra reistijd. In het uur voor de sluiting wordt begonnen met opzetten van de maatregelen, hierdoor kan er al enige vertraging optreden, maar is de tunnel nog gewoon geopend:

Hinderperiode: maandag 22 mei 22:00 tot dinsdag 23 mei 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis west, M‐Baan dicht
Omleiding: Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A2 aansluiting 5 Breukelen en via de hoofdrijbaan A2 Rechts.

Hinderperiode: dinsdag 23 mei 22:00 tot woensdag 24 mei 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis oost, N‐Baan dicht
Omleiding: Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af en toerit 5, en route B en U20.

Hinderperiode: woensdag 24 mei 22:00 tot donderdag 25 mei 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, hoofdbuis west, R‐baan dicht
Omleiding: Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via parallelrijbaan West van de Leidsche Rijntunnel.

Hinderperiode: donderdag 25 mei 22:00 tot vrijdag 26 mei 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, hoofdbuis oost, L‐baan dicht
Omleiding: Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via parallelrijbaan Oost van de Leidsche Rijntunnel.

Dit onderhoud is noodzakelijk om de tunnel veilig en functioneel beschikbaar te houden op de lange termijn. Deze periode worden er reguliere werkzaamheden uitgevoerd; deze werkzaamheden zijn onder andere: onderhoud ventilatoren, verlichting en andere systemen.

 

EQUANS voert de werkzaamheden zodanig uit dat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren. Om veilig te kunnen werken worden de tunnelbuizen in een vaste volgorde afgesloten voor het verkeer en worden tijdelijke omleidingen ingesteld doormiddel van gele informatieborden. Een speciale uitzondering geldt voor PRIO1 hulpdiensten. Via deze YouTube video kunt u het protocol bekijken: animatie