Werkzaamheden Leidsche Rijntunnel in de nacht van 21 en 22 mei 2024

EQUANS verricht in opdracht van Rijkswaterstaat schoonmaakwerkzaamheden aan de Leidsche Rijntunnel in week 21 van 2024. De weggebruiker dient rekening te houden met hinder en eventueel extra reistijd. In het uur voor de sluiting wordt begonnen met opzetten van de maatregelen, hierdoor kan er al enige vertraging optreden, maar is de tunnel nog gewoon geopend:

Hinderperiode: Dinsdag 21 mei 23.00u tot Woensdag 22 mei 05.00u
Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis Oost, N‐Baan dicht
Omleiding: Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de A2 aansluiting 5 Breukelen en via hoofdrijbaan A2 rechts.                                     

EQUANS voert de werkzaamheden zodanig uit dat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren. Om veilig te kunnen werken worden de tunnelbuizen in een vaste volgorde afgesloten voor het verkeer en worden tijdelijke omleidingen ingesteld doormiddel van gele informatieborden. Een speciale uitzondering geldt voor PRIO1 hulpdiensten. Via deze YouTube video kunt u het protocol bekijken: animatie