Wederom aanvraag coffeeshop Elektronweg

In 2022 heeft de gemeente een aanvraag gekregen voor de start van een coffeeshop op het bedrijventerrein aan de Elektronweg. Daar heeft de gemeente toen via een wijkbericht over geïnformeerd. Op de aanvraag zijn destijds een aantal zienswijzen (reacties) binnengekomen. De aanvrager van de coffeeshop heeft op basis daarvan zijn plan aangepast, met als belangrijkste wijziging dat de coffeeshop op doordeweekse dagen tijdens de spitsuren voor het verkeer gesloten is. In dit bericht geeft de gemeente meer informatie over de locatie, het coffeeshopbeleid in Utrecht, hoe je kunt reageren op de aanvraag, en waar je terecht kunt met vragen.

Vanuit ILW sturen we ook weer een zienswijze in die we met jullie delen. Lees erover onder ‘reactie ILW’.

Standpunt gemeente

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de locatie. De plek ligt buiten een woonwijk op een industrieterrein, zit aan verschillende uitvalswegen en voldoet aan de criteria van het Utrechtse coffeeshopbeleid. Bovendien zorgt een nieuwe coffeeshop voor spreiding van het aanbod door Utrecht, waardoor de (verkeers)druk op bestaande coffeeshops in de stad afneemt.

Eisen coffeeshops

De gemeente stelt strenge eisen aan coffeeshops. De aanvrager maakt een beheerplan, met afspraken over de veiligheid van de omgeving, de inzet van beveiligers en het voorkomen van overlast. De gemeente let erop dat de aanvrager zich aan deze afspraken houdt, en treedt op als dat niet gebeurt.

Coffeeshopbeleid Utrecht

In Utrecht is ruimte voor maximaal 17 coffeeshops. Momenteel hebben we er 11 in de stad en is er dus ruimte voor een nieuwe coffeeshop. Het is belangrijk dat het aantal coffeeshops in de stad past bij de vraag. Te weinig aanbod in de stad kan namelijk negatieve gevolgen hebben, zoals illegale verkooppunten en een hoge (verkeers)druk op bestaande shops. Kijk voor meer informatie over het Utrechtse coffeeshopbeleid op www.utrecht.nl/softdrugs.

Reageren op aanvraag en bezwaar indienen

Je kunt reageren op de aanvraag voor de coffeeshop aan de Elektronweg via een zogeheten zienswijze. De aanvraag is op 24 augustus gepubliceerd op zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-369301.html. Volg de instructies om een zienswijze in te dienen. Als uit zienswijzen zwaarwegende belangen komen die de gemeente nog niet heeft meegewogen, kan besloten worden de vergunning niet te verlenen. Als de vergunning wordt verleent, kun je ook nog bezwaar indienen. Dan maakt de gemeente een heroverweging en kan in het uiterste geval de vergunning ingetrokken worden.

Reactie ILW

Het ILW bestuur stelt voor om een reactie te sturen in lijn met de vorige zienswijze. Deze reactie zullen we weer met jullie delen. Met de minimale wijziging in de aanvraag blijven er namelijk nog legio bezwaren bestaan waar niet op wordt gereageerd. Heb je behoefte aan overleg of een info-bijeenkomst met mede-ondernemers? Neem dan contact op met Richard Hartkamp via richardhartkamp@lageweide.nl / 06-22808973. 

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht aan de gemeente? Neem dan contact op met Koen Osterhaus van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Utrecht via k.osterhaus@utrecht.nl of 0612552183.