Verslag ALV ILW en Besluitvormend Overleg (BO)

Op donderdagmiddag 23 juni vond de Algemene Ledenvergadering van ILW en het Besluitvormend Overleg voor Lage Weide plaats. Zowel ILW leden als OZB betalers waren aanwezig.

Bespreekpunten waren o.a.:

  • Het financieel jaarverslag van ILW
  • De investeringen voor Lage Weide in 2023
  • De laatste stand van zaken: vrachtauto parkeren, vacatures invullen, vergroening van het bedrijventerrein en nog veel meer (zie het verslag voor meer details)

Daarnaast werden er in het kader van de bestuurlijke vernieuwing nieuwe bestuursleden geworven. Naast de nieuwe bestuursleden Tjark de Vries en Gerrit van Gessel werden de kandidaten Paul Bakker (Chemflow) en Mike Geytenbeek (Groenpand) voorgesteld. De vergadering ging akkoord met hun benoeming.