Update maatregelen vrachtauto parkeren Lage Weide

In juni 2022 presenteerde de gemeente Utrecht concrete maatregelen voor vrachtautoparkeren op Lage Weide. Hierin is er met name aandacht voor het gebied rondom de Zonnebaan, Savannahweg en Bariumweg, omdat daar de overlast door (lang) geparkeerde vrachtauto’s groot is. In dit gebied is er een hoge parkeerdruk en zitten er veel bedrijven met een relatief kleinere opvang. In dit gebied zijn ook veel overlastmeldingen en staan er vrachtauto’s geparkeerd op veelgebruikte routes. Daarom wil de gemeente juist hier graag starten met maatregelen en venstertijden invoeren als oplossing.

Verkeersbesluit

De gemeente heeft in de tussentijd gewerkt aan een verkeersbesluit en verwacht deze in het derde kwartaal van 2023 te kunnen publiceren. Dan volgt een inspraakperiode van zes weken. Zodra er aansluitend meer duidelijk is over de invoering worden ondernemers geïnformeerd via een wijkbericht en de kanalen van ILW Parkmanagement Lage Weide.

Venstertijden

Het voorstel van de gemeente Utrecht is om venstertijden van 7.00u-19.00u in te voeren, doordeweeks van maandag tot en met vrijdag. In deze uren zouden vrachtauto’s niet mogen parkeren in het gebied rondom de Savannahweg. Naast dat dit een oplossing is voor de al genoemde overlast van (lang) geparkeerde vrachtauto’s komt dit ook de fietsveiligheid ten goede.

Samen met de gemeente monitort ILW Parkmanagement Lage Weide of en hoe effectief de venstertijden zijn en ook welk effect deze maatregel heeft op de rest van Lage Weide.