GEANNULEERD: Uitnodiging ondernemersbijeenkomst risico’s (drugs)criminaliteit

DE ONDERNEMERSBIJEENKOMST WORDT VERZET. DE GEKOZEN DATUM BLEEK VOOR VEEL ONDERNEMERS EEN SLECHT MOMENT. DAAROM WORDT EEN NIEUWE DATUM GEKOZEN, DAAROVER LATER MEER.

De gemeente nodigt ondernemers op Lage Weide uit voor een ondernemersbijeenkomst over de risico’s van (drugs)criminaliteit op donderdag 14 april van 18.00-20.30 uur in het Carlton President Hotel (Floraweg 25). Tijdens deze bijeenkomst wil de gemeente aandacht besteden aan (drugs)criminaliteit op het bedrijventerrein en wat ondernemers daarvan merken. (Drugs)criminaliteit kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor ondernemers. Ook wil de gemeente graag in gesprek over de ervaringen van ondernemers en wat de wensen en verwachtingen zijn voor de langere termijn voor Lage Weide.

Programma ondernemersbijeenkomst

Het programma van de ondernemersbijeenkomst is als volgt:

  1. Inloop met soep en broodjes
  2. Uitleg over de risico’s van (drugs)criminaliteit op Lage Weide, wat ondernemers daarvan merken, hoe de overheid (drugs)criminaliteit aanpakt samen met publieke partners, en wat ondernemers kunnen doen.
  3. Gesprek over ervaringen van ondernemers en over wensen en verwachtingen voor de langere termijn


Aanleiding ondernemersbijeenkomst

De aanleiding voor deze ondernemersbijeenkomst is de actieweek die Politie, Belastingdienst, Douane, CTU, UWV en de gemeente eind maart in het havengebied op Lage Weide hielden. Tijdens deze actieweek hebben die partijen voorlichting gegeven in het havengebied en controles gehouden. Bij die controles zijn ook diverse strafbare feiten vastgesteld. Zo werden in een container genoeg hennepgerelateerde goederen aangetroffen om meerdere kwekerijen te starten. Een andere container bevatte vermoedelijk van diefstal afkomstige goederen. In diezelfde container en in twee gecontroleerde winkels zijn valse merkgoederen aangetroffen. Daarnaast zijn er drie arrestaties verricht. Deze personen zijn aangehouden voor het verrichten van illegale arbeid, het tonen van een valse ID en het rijden onder invloed. Naast deze actieweek in het havengebied willen de samenwerkende organisaties ook graag breder op Lage Weide met ondernemers in gesprek over (drugs)gerelateerde criminaliteit en over hun ervaringen en wensen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door te mailen naar secretariaatveiligheid@utrecht.nl. In verband met de maaltijd is het voor de gemeente handig om aanmeldingen vooraf te ontvangen.