Tijdelijke maatregelen veiligheid kruising Niels Bohrweg – Maarssenbroeksedijk

 In februari van dit jaar is de Niels Bohrweg en omgeving op dinsdag 8 februari afgesloten geweest in verband met een onderzoek van de politie naar aanleiding van een ernstig verkeersongeval. Over iets meer dan een jaar is deze omgeving geprogrammeerd voor groot onderhoud. De gemeente neemt tijdelijke verkeersmaatregelen om de situatie tot die tijd verkeersveiliger te maken.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren neemt de gemeente enkele maatregelen op het kruispunt Niels Bohrweg -Maarssenbroeksedijk.

De maatregelen zijn als volgt:

Aanbrengen twee rammelstroken op de Maarssenbroeksedijk

Effect: het sturen van de voertuigen in de juiste richting. Dit heeft een snelheidsremmend effect, doordat voertuigen de bocht minder snel kunnen nemen.

Inkorten met 1 meter van eilandje bij de fietsoversteek

Effect: fietsers hebben meer ruimte om de bocht te maken.

Maken van een afrit van 1,5 meter en aanpassen band en trottoir

Effect: Het doel is om een extra op- en afrit te realiseren voor fietsers om vanuit de inritten direct het tweerichtingsfietspad te bereiken. Hiermee worden meerdere oversteekbewegingen over de Niels Bohrweg voorkomen.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 19 september en duren tot en met woensdagochtend 28 september. De rijbanen zullen om-en-om afgesloten zijn, zodat doorgaand verkeer over één rijbaan mogelijk is. Er zijn verkeersregelaars aanwezig.

Overige zaken

  • In september-oktober plaatst de gemeente gedurende zes weken snelheidsmeterborden.
  • De weg wordt over een jaar opnieuw ingericht. De gemeente beziet in overleg met de Industrievereniging & Parkmanagement Lage Weide of er op korte termijn aanpassingen in de openbare verlichting gewenst zijn.
  • Het bosplantsoen wordt gesnoeid bij ernstige overhang. Omvormen van een deel van het bosplantsoen tot bijvoorbeeld grasland (i.v.m. beter zicht) neemt de gemeente mee bij de definitieve herinrichting van de weg.

 

Een verkeersveilige verkeersomgeving?

De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op straat. Dit vraagt bewust verkeersveilig gedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers. De gemeente vraagt iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden.

Waar dat kan en nodig, past de gemeente drukke en/of onoverzichtelijke straten aan. Maar een verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen met borden, drempels of verkeerslichten.

Meer informatie?

Voor overige vragen over de maatregelen kun je contact opnemen met projectleider Richard Thomassen op telefoonnummer 14030 of via het e-mailadres r.thomassen@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau West, Stadskantoor 3e etage, Stadsplateau 1 of via telefoonnummer 14 030.