Terugblik werksessie vergroening Lage Weide

Op donderdag 29 februari werd er tijdens de werksessie vergroening nagedacht over de toekomst van een aantrekkelijke werkomgeving op Lage Weide.

Na een korte introductie werd de groep van bedrijfseigenaren, enthousiaste vergroeners en duurzaamheidsmanagers in tweeën gesplitst. Onder begeleiding van het Netwerk Water & Klimaat werd op 2 verschillende manieren input verzameld. De ene groep werkte vanaf de kaart van Lage Weide, de ander met foto’s uit het straatbeeld en dronefoto’s. De verschillende manieren van werken leverden gedeeltelijk verschillende inzichten, maar ook heel veel overeenkomsten in ideeën en voorgestelde maatregelen.

Illustrator Ronald van der Heide was aanwezig tijdens de werksessie. De komende periode werkt hij de input die geleverd werd uit tot een vergezicht, of vogelvlucht, voor Lage Weide in 2040. Daarmee hebben we een aantrekkelijke weergave van de toekomstige, groene, ontwikkeling van Lage Weide.

De gemeente Utrecht start dit jaar met het opstellen van een omgevingsvisie voor Lage Weide. Uitnodigingen om hierover mee te denken volgen op een later moment. Maar de resultaten uit de werksessie vormen alvast een mooie input voor het thema groen voor deze visie.

Budget voor vergroening

Tijdens de afsluiting werd ook nog aandacht besteed aan een concrete vergroeningsactie die nu loopt: met de Natuurrijke Bedrijventerreinscan en Challenge is het mogelijk €1500 budget voor vergroening te krijgen. Dus wil jij bijvoorbeeld een groene lunchplek? Kijk voor meer info op: lageweide.nl/nieuws/natuurrijke-bedrijventerreinscan-en-challenge/ Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Utrecht en Industrievereniging Lage Weide (ILW).

Meer weten?

Wil je meer weten, of in de toekomst ook meedenken over dit thema? Neem contact op met Richard Hartkamp via richardhartkamp@lageweide.nl.

Deze werksessie vergroening Lage Weide is onderdeel van het Europese LifeIP voorbeeldproject: Klimaatbestendig bedrijventerrein Lage Weide