Smakelijk Captains Dinner tijdens boottocht over de Vecht

Ruim 40 aanwezigen konden op donderdag 8 december genieten van een smakelijk diner tijdens het ILW Captains Dinner. Gasten Robert Strijk en Susanne Schilderman gingen daarbij in op de toekomstige ontwikkelingen van Lage Weide.

De boottocht voerde ons langs plaatsen als Maarssen-Dorp, Breukelen en Nieuwersluis. Ook met het donker worden van de omgeving bleef de plaatsbepaling onderwerp van gesprek. Ondertussen werd het diner als buffet aangeboden en bood dit de mogelijkheid om na iedere gang van tafeltje te wisselen. Op die manier was het heel gemakkelijk om te netwerken, wat op grote waardering mocht rekenen.

Tussen de gangen door was het woord aan provinciaal gedeputeerde Robert Strijk en wethouder Susanne Schilderman. Beide gingen in op de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Robert Strijk: 2 op de 5 ondernemers geeft aan beperkt te worden in de groei door de tekorten. Dit vraagt om het anders inzetten van de huidige beroepsbevolking, met als uitgangspunt een leven lang ontwikkelen. We kunnen het namelijk niet alleen maar van jonge mensen hebben. Volgens Susanne Schilderman groeit tegelijkertijd de stad flink. Om geen slaapstad te worden zijn er ondanks de huidige tekorten op de arbeidsmarkt op de iets langere termijn juist ook veel meer arbeidsplaatsen nodig.

De ruimte is echter schaars. En daarom moeten er keuzes worden gemaakt hoe je die ruimte indeelt. Enerzijds moet je meer werkgelegenheid per vierkante meter hebben, intensiveren en dubbel gebruiken en in sommige gevallen kiezen voor bedrijven met een specifieke regionale functie. Anderzijds lijkt intensiveren momenteel geen optie, door maximaal 10% oppervlakte te mogen toevoegen. Dit vraagt volgens beiden om slimmer met mobiliteit om te gaan. Door bijvoorbeeld vervoersstromen van medewerkers niet tegelijk met het logistieke proces te laten plaatsvinden. Of fietsen beter en aantrekkelijk te maken op Lage Weide. Daar hoort het aanpakken van de Demkabrug bij, dat staat ook in het gemeentelijke coalitieakkoord. Het huidige onderzoek moet daarom worden gezien als een tussenstand. Samen moeten we kijken hoe en waar een mogelijke nieuwe brug goed kan aantakken op het toekomstige netwerk op Lage Weide. Susanne Schilderman: Ik nodig ondernemers uit mee te denken wat de beste oplossing voor het aanpakken van de Demkabrug is. En vertel de gemeente ook wat je nodig hebt om verder te verduurzamen, te verdichten of te werken aan personeelstekorten. Alleen dan kunnen we als gemeente het grote economische belang van Lage Weide nog beter bedienen.

Heb jij het Captains Dinner gemist? De volgende netwerkmogelijkheid is op 16 januari tijdens de ILW Nieuwjaarsborrel. We proosten tussen 16.30 en 19.30 uur ook graag met jou op een succesvol, ondernemend en sprankelend 2023 op Lage Weide.