Plannen en initiatieven 2024 centraal bij ALV en Besluitvormend Overleg

Met Pitch your Project, plannen voor 2024, updates over actuele initiatieven en een afsluitende netwerkborrel was het weer een vol maar aantrekkelijk programma van de ALV en het besluitvormende overleg op donderdag 12 oktober.

Na een warm welkom door gastheer Medux opende Jan Willem de Jong, voorzitter van ILW, de bijeenkomst. Er werd begonnen met de plannen voor 2024. Zo gaan we aan de slag met een betere verbinding tussen werkgevers, onderwijs en werknemers, onder meer met het opzetten van een skills based ecosysteem. Ook blijven we werken aan een beter en duurzaam bereikbaar Lage Weide. Dit doen we met shuttlebussen en extra aandacht voor het elektrificeren van het goederenvervoer. De community willen we versterken en verbreden door ook jongere ondernemers te betrekken, bijvoorbeeld in ‘Jong ILW’. Van belang voor alle generaties is het werken aan een duurzamer bedrijventerrein. Na de bomenplantactie van 2022 starten we in 2024 daarom met het WK Olivijnstampen: de overtreffende trap van het beter bekende NK tegelwippen. Tot slot is een veilige bedrijfsomgeving cruciaal om goed te kunnen ondernemen op Lage Weide. Daarom pakken we ondermijning aan door zogeheten ‘verwonderlocaties’ beter in beeld te krijgen. Wat dit zijn? Je hoort erover tijdens het bedrijfsbezoek met kennismaking met de wijkagent op 6 november.

Vervolgens werden ook de huishoudelijke zaken van de ALV kort langsgelopen en werden enkele actuele initiatieven benoemd. Zo gaan we bijvoorbeeld met een slim maatregelenpakket werk maken van het verder verduurzamen van Lage Weide. Groen doen, wordt dan ineens een verdienmodel. Eerste stap is het besparingspotentieel inventariseren, dit doen we binnen het project Bedrijventerreinaanpak. Doe jij mee?

Met Pitch your Project voor 2024 was het tijd voor het spannende deel van het programma. Met 3 heel verschillende pitches viel er wat te kiezen. Uiteindelijk wisten twee van de drie pitches net niet genoeg steun te vergaren. De pitch ‘natuurrijke bedrijventerreinscan mét challenge’ wist dit op overtuigende wijze wel te doen. De belofte van een bottom up inventarisatie onder werknemers naar hun wensen voor vergroening én budget voor uitvoering maakte dat deze pitch op veel steun kon rekenen. Binnenkort meer informatie over hoe jij je kunt aanmelden, maar als je niet kan wachten neem dan alvast contact op met Richard Hartkamp via richardhartkamp@lageweide.nl!

Tijdens de aansluitende netwerkborrel konden de 55 aanwezigen genieten van de hapjes en drankjes en contacten aanhalen. Eerstvolgende mogelijkheden hiervoor zijn het bedrijfsbezoek op 6 november en het ILW diner op 14 december.