Plan gemeente voor Niels Bohrweg – geef jouw mening

De gemeente Utrecht heeft een schetsontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Niels Bohrweg, van Atoomweg tot en met Rutherfordweg. Geef hierover jouw mening op de ondernemersbijeenkomst georganiseerd door de gemeente op woensdag 14 juni, van 14.30 tot 16.00 uur in de Hofclub Werken & Vergaderen (Niels Bohrweg 121). 

Onderstaand tref je de tekst van het wijkbericht met meer info over de bijeenkomst en mogelijkheid om aan te melden. 

Bijeenkomst verkeersveilige inrichting Niels Bohrweg

Praktische informatie

Datum bijeenkomst ondernemers: 14 juni 2023, van 14.30 tot 16.00 uur
Datum bijeenkomst bewoners: 14 juni 2023, van 19.30 – 21.00 uur

Locatie: Hofclub, Niels Bohrweg 121, Utrecht

Aanmelden: graag uiterlijk 11 juni, via een e-mailbericht aan verkeersveiligheid@utrecht.nl

Tijdens de bijeenkomst laten we u graag het schetsontwerp zien. Een schetsontwerp geeft een eerste indruk van hoe de weg opnieuw ingericht kan worden. Samen met het ingenieursbureau vertellen we waar we de afgelopen maanden aan werkten en welke onderwerpen en dilemma’s invloed hebben op een nieuw ontwerp. Er is genoeg tijd voor uw vragen en opmerkingen.

Waarom een haalbaarheidsonderzoek?

De Niels Bohrweg is een drukke weg en we verwachten dat het in de toekomst drukker wordt. Op de Niels Bohrweg rijden vrachtwagens, auto’s én fietsers dezelfde rijbaan. Uit onderzoek blijkt dat op de Niels Bohrweg ook te hard wordt gereden. Dit bij elkaar maakt dat het niet zo veilig is voor iedereen die gebruik maakt van die weg. Daarom onderzoeken we wat er nodig is om de Niels Bohrweg veiliger te maken. Daarbij denken we aan gescheiden rijbanen, waarbij het fietspad is afgescheiden van de rijbaan voor (vracht)auto’s. Dat kan op verschillende manieren. Het onderzoek moet uitwijzen hoe de toekomstige Niels Bohrweg eruit moet zien, rekening houdend met alle eisen die aan de weg kunnen worden gesteld.

Vervolgstappen

Nadat we met u, ondernemers en andere partijen in gesprek zijn geweest, ronden we het haalbaarheidsonderzoek af. Vervolgens besluit het college van burgemeester en wethouders wat we precies gaan doen op de Niels Bohrweg. Daarna starten we aan het maken van een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. U wordt later ook uitgenodigd om daarover mee te praten. In de januari – maart 2024 kiezen we een aannemer en als alles volgens planning verloopt starten we in het tweede kwartaal van 2024 met de werkzaamheden. Zodra er meer bekend is over de plannen en uitvoering, ontvangt u een wijkbericht.

Meer informatie?

Op www.utrecht.nl/nielsbohrweg vindt u (vanaf 31 mei – red.) meer informatie over dit project.

Neem bij vragen contact op met projectmanager
Rien Adriaanse, via telefoonnummer 14 030 of via
e-mailadres rien.adriaanse@utrecht.nl.

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij wijkbureau West, via telefoonnummer 14 030 of e-mail west@utrecht.nl.