Netcongestie op Lage Weide?

Bedrijven, Gemeente en Stedin starten unieke samenwerking in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek

Biedt een E-hub een haalbare oplossing? Als het aan ons ligt werken we er samen aan om netcongestie op Lage Weide te voorkomen!

E-HUB LAGE WEIDE

Heb je ook al gehoord van het initiatief op Lage Weide om te werken aan het voorkomen van netcongestie of ben je al betrokken? ECUB (Energie Collectief Utrechtse Bedrijven) heeft samen met Gemeente Utrecht, 3VAS, NL Charge het plan opgezet om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Stedin verleent hier graag haar medewerking aan en sluit graag aan. We hebben een aantal bedrijven gevestigd op Lage Weide bereid gevonden om een samen te werken in dit project.

PRESENTATIE BEDRIJFSBIJEENKOMST

We hebben in juli de eerste energieke bedrijfsbijeenkomst gehad. We hebben samen gekeken naar de mogelijke congestie problemen op het elektriciteitsnetwerk op Lage Weide en de mogelijke oplossingen. De presentatie delen we ook graag met jou!

Meerdere bedrijven hebben de gevraagde machtiging ingevuld en met ons gedeeld, heel positief! We willen echter graag nog (veel) meer bedrijven betrekken om zo concreet mogelijke oplossingen te kunnen genereren. Het is tenslotte een bedrijventerrein waar we gezamenlijk werken en energie verbruiken, opwekken en opslaan.

MACHTIGING GEBRUIK MEETGEGEVENS

Daarom doen we ook een beroep op jou! Heb je bijgaand machtigingsformulier nog niet ingevuld, doe dit dan a.j.b. zo spoedig mogelijk. Want samen creëren we meer ruimte voor de toekomstige ontwikkelingen en de energie transitie. Heb jij wel al het formulier ingevuld, vraag dan ook je buren of zakenvrienden/partners op Lage Weide om mee te doen.

Niet gevestigd op Lage Weide, wel interesse?
Schroom niet en meld je aan, dan kijken wij wat we voor je kunnen betekenen.

Wat zijn de plannen van jouw organisatie?

Het begint allemaal met het in kaart brengen van verbruiksgegevens van de bedrijven. Hiermee kunnen we een gebiedskaart maken van Lage Weide waaruit blijkt in hoeverre gecontracteerde transportcapaciteit daadwerkelijk wordt gebruikt. We analyseren het bestaande net, de belasting op het net, we inventariseren wensen van gebruikers en signaleren mogelijke knelpunten. Uiteraard verwerken we de gegevens zodanig dat geen individuele bedrijfsgegevens gedeeld worden met elkaar. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en gedeeld.

Om inzicht te krijgen op de ambities en de ontwikkelingen die (grote) impact hebben op de energievoorziening hebben we een vragenlijst gemaakt.

Wil je die ajb zsm invullen en terugsturen naar g.boels@ecub.nl? Bedankt alvast!