Het drukbezochte webinar ‘Lage Weide Logistieke Hotspot 2030?’ op 11 februari 2021 stond in het teken van de nabije toekomst van het bedrijventerrein. Het thema ‘post-corona logistiek: kansen en bedreigingen voor ondernemers op Lage Weide’ leverde interessante discussies en informatie op. Dankzij een gevarieerd programma met experts en een Online Lagerhuis format werd duidelijk hoe de ondernemers aankijken tegen de ontwikkelingen en welke logistieke uitdagingen er liggen in de komende jaren voor Lage Weide als Logistieke Hotspot. 

Albert Jan Swart, sectoreconoom bij ABN AMRO Bank, startte het webinar met een inleiding over scenario’s voor logistieke ondernemers. Scenario’s die ondernemers aan het denken zet voor de lange termijn omdat er mede door corona maatschappelijke veranderingen aan zitten te komen. Met inzichten voor een toekomstbestendige strategie leverde dit een mooie interactie op tussen de aanwezigen.

Download hier de hele presentatie van Albert Jan Swart: ABN AMRO – Nederland na corona in vier scenario’s

Onder aanvoering van experts René Ton (EvoFenedex), Guido Hillesum (Hema), Jaap Verkiel (TLN), Frans-Luuk Bouwers (City Hub) en Albert Jan Swart (ABN AMRO), die de stellingen neerzetten, leverde de aansluitende Lagerhuisdiscussie mooie uitkomsten op. Enkele uitkomsten per stelling:

Stelling 1: We hebben meer milieuregels nodig
Duurzaamheid en emissieloos de binnenstad van Utrecht in zijn de termen waar iedereen in de komende jaren aan moet voldoen. En hoe eerder, hoe beter. Daarom zijn er niet per definitie meer milieuregels nodig, maar wel andere regels die slimme bouwlogistiek stimuleren en duurzaamheid meer belonen. Regels die voordelen voor duurzame ondernemers creëren en die het mogelijk maakt om naast de wegen ook de vaarwegen beter te benutten.

Stelling 2: Weg met het spoor op Lage Weide
Vervoer via het spoor is veilig en duurzaam, daarom ligt het voor de hand om dit beter te benutten op Lage Weide. Dan moet wel het terrein anders ingericht worden, waardoor het aantrekkelijker wordt om het spoor meer te gebruiken. Een Logistieke Hotspot is uiteindelijk een combinatie van vervoer over de weg, het spoor en het water. Uit het huidige spoor op Lage Weide kan veel meer rendement gehaald worden, op dit moment worden de mogelijkheden onderbenut.

Stelling 3: Logistieke Hotspot Lage Weide kan niet zonder Control Tower
Een Control Tower is een eindpunt en een onderdeel van een groter geheel op landelijk niveau. Maar waarom hier niet mee beginnen op Lage Weide? Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Een gevoel van samenwerking tussen bedrijven creëren op Lage Weide en al bestaande initiatieven aan elkaar knopen is het startpunt. Om succesvol te zijn is data-deling noodzakelijk. Dan wordt zichtbaar duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn tussen bedrijven en dat vandaaruit naar oplossingen gezocht kan worden.

 

Klik hier voor de ondersteunende slides van Jaap Verkiel (beleidsadviseur TLN)

Stelling 4: Sinds corona ga ik mijn logistiek echt anders doen
De logistieke verandering sinds corona hangt erg af van de markt waar bedrijven in zitten. Vooral volumes aanpassen en nog scherper naar de kosten kijken zijn veranderingen in deze tijd. Maar corona heeft ook het inzicht gegeven dat bundeling van goederen kostentechnisch aantrekkelijker wordt. Samenwerking in efficiënter vervoer is mede door corona in opkomst.

Stelling 5: Er moet nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat Lage Weide ook in 2030 een Logistieke Hotspot is!
Deze stelling leverde een interessante discussie en veel verbeterpunten op om ervoor te zorgen dat Lage Weide ook in 2030 een Logistieke Hotspot is. Een betere bereikbaarheidmeer samenwerking, emissieloos transport en een goede logistieke combinatie van wegen, water en spoor zijn belangrijke punten om mee aan de slag te gaan richting de toekomst. 

Als afsluiting ging Josien van Breda, directeur-bestuurder bij Parkmanagement Lage Weide, nog verder in op de wens om het vestigingsklimaat op Lage Weide te verbeteren en dat de komst van een truckparking met voorzieningen echt noodzakelijk is. Dit alles werd door Roeland Tameling, projectleider Slimme Mobiliteit bij Parkmanagement Lage Weide, vakkundig in goede banen geleid zodat alle aanwezigen na een kleine twee uur met veel nieuwe inzichten en ideeën het webinar positief afsloten.  

Het webinar is in zijn geheel terug te kijken via: www.youtube.com/watch?v=HxXBFGfLgPA  

Alle ideeën en verbeterpunten van de ondernemers uit het webinar op een rijtje:
– Meer vervoer over water
– Samenwerking met gemeenten en provincies en andere overheden
– Een waterstofstation
– Bundeling van goederen van heel Lage Weide het centrum in
– Laadpunten voor elektrische vrachtwagens en busjes op Lage Weide
– Logistieke oplossing naar Leidsche Rijn voor LEVV-voertuigen
– Een logistieke combinatie van wegen, water en spoor
– Betere bereikbaarheid met de fiets
– Werken aan een regieplatform voor data-uitwisseling en samenwerking
– Samenwerking tussen de bedrijven op Lage Weide
– Voldoende gemotiveerd, gekwalificeerd en betaalbaar personeel, dat gedeeld kan worden door logistieke bedrijven
– 24/7 Openbaar Vervoer op Lage Weide
– Een truck parkeerverblijf voor vrachtwagens
– Inspelen op de energietransitie met duurzame gebouwen en duurzaam transport
– Tunneldosering A2 opheffen
– Emissieloos transport binnen de stad als standaard stellen
– Carpoolstrook + Hub faciliteren voor medewerkers van buiten de stad of regio welke over moeten stappen op emissieloos vervoer
– Actieve inbreng in de gebiedsvisie Lage Weide in het kader van U-ned