Kerngroep Coöperatie van Werk

Dit najaar organiseert Lage Weide een kick off-bijeenkomst met bedrijfsleven, onderwijs, werkgeversservicepunt, UW bedrijf, gemeente en andere stakeholders. Begin 2020 zal een haalbaarheidsstudie en quickscan Coöperatie van Werk Lage Weide worden uitgevoerd. Het personeelsbestand en de flexibele schil worden in beeld gebracht met een doorkijk naar de toekomst. Hierbij is aandacht voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door jobcarving en het creëren van extra stageplekken en leerwerkbanen.
Tevens kijken we naar mogelijkheden voor onderwijs op locatie bij bedrijven (in bijvoorbeeld pop-up vorm) en op termijn eventueel een vaste locatie. Hiervoor is het essentieel om in beeld te brengen welke ruimte er is vanuit veiligheid en de geldende gezondheids- en milieunormen. Ook de toegankelijkheid, bereikbaarheid en sociale veiligheid van Lage Weide is aandachtspunt voor gemeente en Werkstichting.

Er is inmiddels een kerngroep geformeerd die maandelijks bijeenkomt. Deze kerngroep bestaat uit:
– Sjaak Kromwijk (Onyx Vastgoedstrategie, namens de ondernemers op Lage Weide)
– Kees de Graauw (MBO Utrecht)
– Marianne Steenvoorde (ROC MN)
– Irma Dijkstra (UW Bedrijf)
– Josien van Breda (Parkmanagement Lage Weide)

De kerngroep heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met: het finetunen van de Plan van Aanpak, het voorbereiden van de kick off bijeenkomst en het voorbereiden van de quickscan/haalbaarheidsstudie.