Ik heb een plan voor ondernemend Utrecht

Blog Kyra

Van plan tot aanvraag Heb jij een goed idee voor ondernemend Utrecht? Dan leg ik je graag uit welke financieringsmogelijkheden er zijn bij Ondernemersfonds Utrecht. Een aanvraag indienen is relatief simpel, het is vooral belangrijk om in het voortraject in gesprek te gaan met de lokale ondernemers. We hebben de stappen die je moet doorlopen inzichtelijk gemaakt in de infographic ‘Ik heb een plan’. In deze blog licht ik het stappenplan nader toe, maar eerst wil ik even stilstaan bij de vraag voor wie het Ondernemersfonds bedoeld is.

Wie kan er een aanvraag indienen bij het Ondernemersfonds? Je zou zeggen dat het antwoord eenvoudig is, namelijk ondernemers. Maar zo makkelijk is het niet. Wij hanteren een brede definitie van de term ‘ondernemer’, namelijk iedereen die OZB-niet wonen betaalt. Over die OZB-heffing gaat een opslag die in de pot van het Ondernemersfonds terecht komt om daarover meer te lezen). Dat geldt dus ook voor o.a. scholen, zorginstellingen, sport- en cultuuraanbieders. En wie betaalt, bepaalt! Uiteraard zijn er een aantal kaders, die komen in het stappenplan aan bod. Overigens zijn andere initiatiefnemers met een goed idee voor ondernemend Utrecht ook van harte welkom! Wanneer je plan collectief van aard en er vanuit de ondernemers draagvlak is, kun je een aanvraag indienen.

Stap 1: globale check

Het fonds is voor en door ondernemers: alle plannen zijn welkom, mits ze bijdragen aan het economische vestigingsklimaat van Utrecht. En: dit moeten collectieve projecten zijn, oftewel, projecten waar meerdere ondernemers samen wat mee opschieten. Er worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd, van feestverlichting in de binnenstad tot camerabeveiliging op de industrieterreinen, maar ook steeds vaker projecten die inspelen op bijv. duurzaamheid, vitaliteit en sociaal-maatschappelijke thema’s. Op de [projectpagina] op onze website en via onze socials delen we regelmatig inspirerende projecten. Globaal moet je plan dus aan een aantal voorwaarden voldoen: – is het collectief van aard? – draagt het bij aan het economisch vestigingsklimaat? – heeft het plan een verbindend karakter? – is het geen taak van de gemeente?

Stap 2: op welke plek?

Om een aanvraag te kunnen indienen, is de plek waar het project moet gaan plaatsvinden relevant. Het Ondernemersfonds is namelijk opgedeeld in zo’n 70 deelgebieden, die noemen wij trekkingsgebieden. Elk gebied heeft haar eigen budget en er is een ondernemerscollectief actief dat zorg draagt voor de bestedingen van dat budget. Die noemen we trekkingsgerechtigde organisatie. Op onze site staat een [gebiedsviewer], hier kun je je adres invullen en zien in welk trekkingsgebied jouw organisatie of project plaatsvindt. Daaronder staan de contactgegevens van de trekkingsgerechtigde organisaties met wie je contact kunt opnemen over je plan.

Stap 3: ga in gesprek

Als je plan binnen de globale kaders valt en je weet op welke plek je moet zijn, is het tijd om in gesprek te gaan met de lokale ondernemersvereniging en je plan voor te leggen. Elk trekkingsgebied is verschillend en de procedures verschillen dus ook: sommige gebieden hebben een eigen website met speerpunten waar je een plan kan indienen, bij andere gebieden ben je welkom tijdens een ALV of bestuursvergadering. Het is altijd een goed idee om alvast even rond te vragen bij collega-ondernemers in de buurt of die wat in het plan zien, daarmee kun je draagvlak aantonen.

Graag benadruk ik hier het woord ‘gesprek’ nog even. Het idee is namelijk dat ondernemers gezamenlijk tot projecten komen, dus je moet een beetje flexibel zijn en openstaan voor suggesties om gezamenlijk tot een aanvraag te komen waar iedereen wat aan heeft. Anders dan bij andere fondsen en subsidiepotjes zijn er geen superformele inhoudelijke criteria of beoordelingscommissies. De kracht zit ‘m juist in ondernemerscollectieven die samen plannen maken. Dat is waar the magic happens!

Stap 4: dien je aanvraag in

Als jullie gezamenlijk enthousiast zijn geworden over het plan kun je een aanvraag indienen. Ook hierin zijn er verschillen tussen de trekkingsgebieden: sommige nemen het over en dienen de aanvraag in, bij andere mag je het zelf doen. Het [aanvraagformulier] staat op onze site. En last but not least: het bestuur van het Ondernemersfonds doet een laatste check op de aanvraag en kijkt bijvoorbeeld naar de manier waarop het plan is gecommuniceerd binnen het trekkingsgebied en of men zich houdt aan de aanbestedingsregels (bij grote aanvragen). Wanneer het bestuur akkoord is, ontvang je een toekenning met meer informatie over de financiële afhandeling. Het Ondernemersfonds regelt namelijk ook de betaling van alle facturen, maar dat is een verhaal voor een andere keer :-).

Hulp nodig?

Het team van OfU zit klaar om te helpen, dat geldt voor alle stappen. Dus twijfel je ergens over, neem vooral op en dan denken we met je mee. We zien alle plannen graag tegemoet!

Ondernemersfonds Utrecht

0610032471 | ondernemersfondsutrecht.nl

Instagram | Twitter | LinkedIn | Facebook | Nieuwsbrief 

PS Wij zijn verhuisd naar Europalaan 400, 3526 KS Utrecht.