Hou je eigen straatje schoon

Veel ondernemers houden hun terrein netjes bij, maar soms zien we ook andere beelden. Dit heeft direct invloed op het aanzien van het gehele bedrijventerrein. Bekijk daarom nog eens het onderhoud en het beheer van je eigen terrein. 

Het lijkt erop dat voor veel ondernemers het groen langs bijvoorbeeld een hekwerk of de stoep direct aan het pand ‘grijs’ gebied is. Op deze stukken zie je ook het meeste onkruid groeien. Dit stuk behoort (in de meeste gevallen) bij het pand en is dus de verantwoording van de eigenaar dan wel de ondernemer. Hoe dat precies zit? Lees verder! 

De gemeente is verantwoordelijk voor het groen en grijs op openbaar terrein. In de meeste gevallen geldt dat de eerste meter uit het pand voor de eigenaar/ondernemers is, dit is in het kadaster vastgelegd. De gemeente kijkt hier bij groenbeheer niet nauwkeuring naar en pakt vaak de meeste hoeken en gaten ook mee. Maar de eigenaar, dan wel de ondernemer, is zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het onkruid wat tussen een hekwerk groeit. 

Kijk daarom eens rond op het terrein en naar de verschillende bedrijven. Kijk daarna ook eens naar jouw eigen terrein. Wellicht dat er bij jullie ook onkruid, afval of iets anders weggehaald dan wel opgeruimd kan worden. Je kan er ook bewust voor kiezen om er aantrekkelijk groen te laten groeien. Vergeet dit deel dan niet af te bakenen. Zo zorg je dat jouw hekwerk zorgt voor veiligheid én een aantrekkelijker werkomgeving. 

Samen zorgen we voor een heel, schoon en veilig Lage Weide.