Hoe ziet een groen Lage Weide eruit?

Woensdagochtend 20 april werd tijdens de ontbijtbijeenkomst Kopgroep Vergroening Lage Weide een enthousiaste start gemaakt met de plannen voor een groener en aantrekkelijker Lage Weide. Samen met Parkmanagement Lage Weide gaat de diverse groep ondernemers verder om het toekomstbeeld voor Lage Weide verder uit te werken, aan te vullen met concrete doelen en maatregelen en het aanhaken van een bredere groep ondernemers en stakeholders.

Terwijl de aanwezigen genoten van een lekker ontbijtje, verzorgd door de Colour Kitchen binnen de Hofclub, presenteerde Parkmanagement Lage Weide de opgaven en problematiek die op Lage Weide spelen. Zo is er veel verharding en daarmee veel wateroverlast en hittestress. Ook de vele platte, grijze daken helpen daar niet mee. Het groen dat er is, ligt vaak verscholen en is versnipperd over het bedrijventerrein. Gecombineerd met een zeer lage biodiversiteit maakt dat Lage Weide nu een grijs en grauw karakter heeft met gevolgen op gebieden als de arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat als geheel.

Dit beeld werd verder aangevuld door de aanwezigen. Zo werd opgemerkt dat Lage Weide over hele functionele infrastructuur beschikt, maar wel gebaseerd op het type (industriële) bedrijven dat hier 50 jaar geleden zat. Inmiddels is het gebied veranderd naar een gemengd bedrijventerrein waar de huidige bedrijven andere wensen en eisen stellen aan de openbare ruimte.

Om dit te veranderen is er een grote lijst van maatregelen te verzinnen. Tegelijkertijd lijkt er met kleine maatregelen ook al veel effect te behalen. Dit alles moet alleen wel passen in een groter verhaal voor het vergroenen en verduurzamen van Lage Weide om er op die manier een strategisch plan van te kunnen maken.

De eerste stap is dan ook het verder uitwerken van dit grotere verhaal, of toekomstbeeld van Lage Weide. Hoe kan een groen, klimaatbestendig en biodivers Lage Weide eruit zien? En kunnen we op den duur een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen in Nederland? Dit beeld wordt vervolgens ook aan alle andere ondernemers op Lage Weide, overheden en andere stakeholders voorgelegd. Daarbij zoeken we naar een verdere aanscherping, mogelijke maatregelen, gewenste prioriteiten maar zeker ook de rol die jij als ondernemer zelf kan vervullen.

Bestaand groen tussen de sporen aan de Atoomweg