Hinder Leidsche Rijntunnel van 8 t/m 15 september 2023

Van 8 tot en met 15 september is er sprake van hinder in de Leidsche Rijntunnel door veiligheidsoefeningen en onderhoud/inspectiewerkzaamheden. Houd rekening met extra reistijd.

Week 36

Gezamenlijke Realistische Oefening Leidsche Rijntunnel van Vrijdag 8 september 20:30 tot Zaterdag 9 september 05:00

Ten behoeve van een GRO op 8 september 2023 zal de Leidsche Rijntunnel tijdelijk afgesloten worden in zuidelijke richting. Het incident tijdens de oefening vindt plaats in de Parallelbaan rechts, de hoofdbaan rechts fungeert als ondersteunende buis voor de hulpdiensten, catering, debriefing en voor spoedtransporten. Beide rechter tunnelbuizen worden daarvoor afgesloten. Voor deze afsluiting zijn werkzaamheden benodigd.

De oefening heeft als doel om de hulpdiensten praktijkervaring te laten opdoen en te toetsen of op een goede en efficiënte manier wordt samengewerkt. Daarnaast is dit ook een wettelijke verplichting uit de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW), artikel 9.

Realistisch oefenen is belangrijk om tijdens calamiteiten en rampen op een juiste en snelle manier te kunnen handelen. Indien partijen niet adequaat en correct met elkaar samenwerken bij rampen en incidenten, kan dit leiden tot onnodig letsel of overlijden.

 

Vrij 8 september 20:30 – Za 9 september 05:00 Parallelbaan West (m), Maarssen richting Utrecht

20:30u – 05:00u A2 M baan toerit 6 Maarsen dicht

20:30u – 05:00u A2 M baan toerit 7 Leidsche Rijn centrum

21:45u – 05:00u A2 M baan dicht tunnelbuis gesloten

 

Vrij 8 september 21:30 – Za 9 september 05:00 Hoofdbaan West HRR, van Maarssen richting Utrecht)

22:00u – 05:00u A2 HRR dicht tunnelbuis gesloten

 

Omleidingen en adviesroutes

Omleidingen en adviesroutes richting Den Bosch en Breda:

  • Verkeer vanaf Amsterdam richting Den Bosch en Breda wordt bij knooppunt Holendrecht (A2/ A9) omgeleid via de A9, A1 en A27.
  • Verkeer vanaf Amsterdam-oost richting Den Bosch, Breda en Utrecht wordt bij knooppunt Diemen (A1/ A9) omgeleid via de A1 en A27.
  • Verkeer vanaf Almere richting Den Bosch, Breda en Utrecht wordt bij knooppunt Muiderberg (A6/ A1) omgeleid via de A1 en A27.
  • Bij de A2 Maarssen wordt verkeer komende uit Amsterdam richting Den Bosch, Breda, Rotterdam, Arnhem en Utrecht-zuid omgeleid via de N230 en A27.
  • Bij de A2 Maarssen wordt verkeer komende uit Maarssen, Lage weide en Leidsche Rijn Centrum richting Den Bosch, Breda, Rotterdam, Arnhem en Utrecht-zuid omgeleid via de N230 en A27.
  • Verkeer met bestemming ziekenhuis St. Antonius wordt vanaf aansluiting Maarssen (6) omgeleid met letter ‘H’.

 

 

Week 37

Leidsche Rijntunnel buissluitingen voor onderhoud/inspectiewerkzaamheden

 

Hinderperiode:  Maandag 11 september 23:00 tot dinsdag 12 september 05:00

Afsluiting:                     Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis west, M‐Baan dicht

Omleiding:                    Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A2 aansluiting 5 Breukelen en via de hoofdrijbaan A2 Rechts.

           

Hinderperiode:  Dinsdag 12 september 23:00 tot woensdag 13 september 05:00

Afsluiting:                     Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis oost, N‐Baan dicht

Omleiding:                    Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af en toerit 5, en route B en U20.

           

Hinderperiode:  Woensdag 13 september 23:00 tot donderdag 14 september 05:00

Afsluiting:                     Leidsche Rijn Tunnel, hoofdbuis west, R‐baan dicht

Omleiding:                    Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via parallelrijbaan West van de Leidsche Rijntunnel.

           

Hinderperiode:  Donderdag 14 september 23:00 tot vrijdag 15 september 05:00

Afsluiting:                     Leidsche Rijn Tunnel, hoofdbuis oost, L‐baan dicht

Omleiding:                    Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via parallelrijbaan Oost van de Leidsche Rijntunnel.