Gratis energiescan voor bedrijven op Lage Weide door Groenpand

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden over minimaal label C beschikken. Het bedrijf Groenpand, gevestigd op Lage Weide, kan hierbij helpen. Speciaal voor collega-ondernemers op ons bedrijventerrein biedt Groenpand een gratis Energiescan aan.

Energielabel C in 2023

In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat elk kantoorpand per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Dat betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Op de website van het RVO kun je alle details vinden. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu voor gebouwen opgenomen. Dat is belangrijk, om ervoor te zorgen dat gebouwen in Nederland degelijk en toekomstbestendig zijn. Voor gebouweigenaren kan dit natuurlijk wel gevolgen hebben, bijvoorbeeld als je gebouw op dit moment een te hoog energieverbruik heeft. Zorg ervoor dat je op tijd de juiste stappen zet om te voldoen aan de nieuwe eis. Groenpand wil je hierbij helpen. 

Gratis Energiescan voor bedrijven op Lage Weide

Met de invoering van de energielabel C eis is het nog urgenter geworden om je energieverbruik te verlagen. Maar waar moet je beginnen? Waar valt de grootste winst te behalen? En hoe ziet het kosten(besparings)plaatje er dan uit? 

Groenpand biedt voor alle bedrijven op Lage Weide nu geheel kosteloos de Energiescan aan. Hiermee krijg je inzicht in je energieverbruik en in de concrete stappen die er gezet kunnen worden om je pand energie-efficiënter te maken. 

De Energiescan behandelt het energieverbruik, energiebesparende mogelijkheden en energieopwekkende maatregelen. Groenpand kijkt naar je grootverbruikers, sluipverbruikers en uit welke onderdelen je energieverbruik bestaat, naar waar het het energieverbruik teruggebracht kan worden door middel van zuinigere alternatieven of slimme aansturing en naar de mogelijkheden om zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. Groenpand toont je welk rendement en welke besparing je kunt realiseren door je energieverbruik aan te pakken. Na de Energiescan weet je precies welke concrete stappen je kunt zetten om je energielabel te verbeteren. Vanaf hier kun je het zelf oppakken, maar Groenpand kan je ook helpen om de benodigde verbeteringen te installeren. 

Hoe werkt het? 

  • Ga naar www.groenpand.nl/lageweide
  • Klik op ‘Plan je Energiescan’
  • Kies een beschikbaar tijdvak
  • Groenpand Maatwerk komt op dat tijdstip kosteloos bij je langs om de vrijblijvende Energiescan uit te voeren. De afspraak duurt 2 uur

Wie is Groenpand? 

Groenpand is in januari 2021 verhuisd naar Lage Weide (Zonnebaan 36) en gespecialiseerd in het verduurzamen van panden, particulier en zakelijk. We leveren energie-advies en duurzame installaties waaronder zonnepanelen, warmtepompen, groendaken, laadpalen en isolatie. Verder leveren we groene stroom en gas. Alles wat nodig is om elk pand zo energieneutraal mogelijk te maken.  

Groenpand gelooft in duurzaam ondernemen. In plaats van energie slurpen en verspillen, kunnen onze panden energie besparen en opwekken. Zo kunnen wij als bedrijven onderdeel zijn van een groene toekomst.