Gemeentelijk onderzoek naar dwingende maatregelen duurzaam reisgedrag

Op donderdag 11 januari wordt in het college van B&W de inhoud van de raadsbrief ‘dwingende maatregelen duurzaam reisgedrag’ besproken. Zonder twijfel is de insteek en zijn de intenties van de maatregelen om werknemers en bezoekers naar Lage Weide nog duurzamer te laten reizen. Desondanks achten wij het noodzakelijk dat de gemeente eerst haar voornemens voor infrastructurele plannen op Lage Weide moet waarmaken voordat er eventueel dwingende maatregelen worden opgelegd aan bedrijven. 

Dwingende maatregelen

In het kort komt het er op neer dat de gemeente Utrecht dwingende maatregelen wil opleggen aan (nieuwe) bedrijven om duurzaam reisgedrag te bewerkstelligen, ook op Lage Weide. Met name de maatregelen ‘Verplicht opstellen van een mobiliteitsplan bij nieuwe werkgelegenheid’ en ‘Collectieve afspraken tussen bedrijven via parkmanagementorganisaties’ zijn van grote invloed voor (mogelijke uitbreiding/intensivering en de vestiging van) bedrijven op Lage Weide. De details van deze, en de andere maatregelen, lees je in de raadsbrief

Eerst de wortel, daarna de stok… En niet andersom

Voor duurzaam reisgedrag zetten wij ons als ILW natuurlijk al jaren voor in, maar we vinden dat de gemeente haar voornemens voor infrastructurele plannen op Lage Weide eerst moet waarmaken voordat er eventueel dwingende maatregelen worden opgelegd aan bedrijven. Want de infrastructurele maatregelen op Lage Weide blijven tot nu toe achter.

Om die reden hebben we wij namens ILW een reactie opgesteld en gestuurd aan verantwoordelijk wethouder Van Hooijdonk en de andere leden van het college.