Feedbacksessie over museumdepot, vrachtwagenparkeerplaats en uitbreidingsmogelijkheden op 11 juli

Samen met de gemeente organiseert ILW Parkmanagement Lage Weide op 11 juli een feedbacksessie om de reacties en meningen van ondernemers te verzamelen over de plannen voor een nieuw museumdepot en vrachtwagenparkeerplaats aan de Isotopenweg. Ook hebben we het over welke mogelijkheden voor uitbreiding van bebouwing ontstaan door nieuwe criteria.

Dus wil jij jouw mening geven en meepraten? Meld je aan, dan zorgen wij voor ontbijt.

Datum:
11 juli, 07.30 – 09.00 uur

Locatie:

Hofclub Werken & Vergaderen

Niels Bohrweg 121, 3542 CA Utrecht

Aanmelden:

via info@lageweide.nl

 

Stedenbouwkundig programma voor Museumdepot en vrachtwagenparkeerplaats

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor een nieuw depot voor kunst en erfgoed op Lage Weide in Utrecht is vrijgegeven voor inspraak. Hierin staan de uitgangspunten om het depot aan de Isotopenweg mogelijk te maken. Ook moet er een vrachtwagenparkeerplaats komen met zo’n 20 parkeerplaatsen en sanitaire voorzieningen om de parkeeroverlast op Lage Weide en het Werkspoorkwartier verminderen.

De collecties van het Centraal Museum en de Erfgoeddepots van gemeente en Provincie worden momenteel bewaard in het depot in het Werkspoorkwartier, maar dit is vol en voldoet niet meer aan de eisen.

Om de parkeeroverlast van vrachtwagens op Lage Weide en het Werkspoorkwartier te verminderen, komt er ook een vrachtwagenparkeerplaats met circa 20 plaatsen. In het plan is speciale aandacht voor het vergroten van de kwaliteit van de groene en ecologische inrichting. Het planten van 400 nieuwe bomen ten opzichte van de kap van circa 300 bomen is één van de vereisten om de kwaliteit in het gebied te vergroten.

 

Uitbreidingsmogelijkheden

Op Lage Weide zijn momenteel beperkte mogelijkheden voor het uitbreiden van vierkante meters bedrijfsruimte. Dat komt door de zwaar belaste infrastructuur in en om Lage Weide.  Om te zorgen dat er uitbreidingsmogelijkheden op Lage Weide blijven, wordt gewerkt aan nieuwe criteria voor extra uitbreidingsruimte.

De ontwikkeling van het depot en de vrachtwagenparkeerplaats moet – net als andere bedrijven met een uitbreidingsvraag –voldoen aan de nieuwe criteria. Hierop vooruitlopend is al een verkeersonderzoek uitgevoerd door een externe partij en het blijkt mogelijk om het aantal autobewegingen (tijdens de spits) voor het depot te minimaliseren.

 

Aanmelden of reageren

Wil jij meepraten over de plannen en horen over de mogelijkheden om uit te breiden? Meld je dan aan via info@lageweide.nl. Je kunt ook per mail reageren. Maar we zien je uiteraard ook graag tijdens de feedbacksessie op 11 juli.