TNO-onderzoek Laadinfra – Slim energiemanagement en logistieke operaties

Met het tekenen van de Green Deal Lage weide heeft de werkgroep Energietransitie haar plannen gepresenteerd op het gebied van: “Duurzame Brandstof”, “Duurzame Energie” en “Samen Netcongestie te lijf”. In dit bericht meer over de voortgang en ontwikkelingen over “Duurzame Brandstof”.

Urgentie

Naar verwachting zal 80% van de elektrische vrachtwagens in 2030 willen laden op een locatie waar volgens Netbeheer Nederland voorlopig geen netcapaciteit beschikbaar is. Netverzwaring is kostbaar en tijdrovend en vermoedelijk is het niet mogelijk om tijdig voldoende laadinfrastructuur te realiseren. Dit betekent dat beperkte netcapaciteit kan leiden tot een langzamer dan wenselijk toename van elektrische trucks, maar mogelijk ook tot de noodzaak om bedrijfsactiviteiten anders (of elders) te moeten organiseren. Er bestaan echter mitigerende maatregelen om laden bij beperkte capaciteit toch mogelijk te maken. Dergelijke maatregelen kunnen zowel genomen worden in het energiedomein als in het logistieke domein.

Onderzoeksproject

Het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven, ILW Parkmanagement Lage Weide en TNO verkennen de mogelijkheid om specifieke kennis te ontwikkelen op het grensvlak van slim energiemanagement en logistieke operaties. Het doel is om het aanbod, maar ook de vraag naar “energie dynamisch” op elkaar af te stemmen en hierdoor meer mogelijkheden te creëren om bij een beperkt energieaanbod toch de gewenste bedrijfsactiviteiten te blijven uitvoeren. Vanuit de Topsector Logistiek is een kans om een onderzoeksproject te financieren om deze kennis te ontwikkelen in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het bedrijventerrein Lage Weide leent zich uitstekend voor een dergelijke studie, omdat er veel logistieke activiteit is door verschillende bedrijven, er ontwikkelingen zijn op het gebied van laadpunten (privaat en publiek) en er initiatieven zijn tot de ontwikkeling van een of meerdere energiehubs. De gezamenlijke vraag naar energie en de noodzaak om hier efficiënt mee om te gaan wordt gevoeld door een groot deel van de partijen, waardoor er een gezamenlijk belang is om kennis hierover te ontwikkelen. TNO schrijft een onderzoeksvoorstel en zoekt meerdere bedrijven die bereid zijn mee te willen werken door gebruiksdata rondom bedrijfsactiviteiten en logistieke operatie in te brengen in het onderzoek (uiteraard vertrouwelijk). 

Informatiemomenten en deelnemen

We organiseren twee informatiemomenten waar je meer kunt horen over dit onderzoek en de voorwaarden voor deelname, waarbij TNO aanwezig zal zijn:

  • Donderdag 11 april, tussen 15 en 17 uur
  • Dinsdag 16 april, tussen 15 en 17 uur

Locatie: Otto Hahnweg 1A, 3542 AX Utrecht

Graag aanmelden bij m.sollman@ecub.nl. Voor vragen of opmerkingen neem vooral contact op met IJsbrand Kaper 06-27189656 of Meya Sollman 06-43570635