Duurzaam Lage Weide Ambassadeursnetwerk: sluit je aan!

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Ook op ons bedrijventerrein Lage Weide is duurzaamheid een steeds belangrijker thema, wat steeds meer onder de ondernemers speelt. ILW Parkmanagement Lage Weide werkt daarom aan een Green Deal om concreet en actief met de verduurzaming van het bedrijventerrein aan de slag te gaan. Deze Green Deal heeft als doel om de samenwerking op Lage Weide, op het gebied van verduurzaming, verder te verbreden, te intensiveren en uiteindelijk te bestendigen. Dit wordt allemaal gedaan binnen vier thema’s, namelijk: energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. Onderdeel van deze deal is het opzetten van een ambassadeursnetwerk van ondernemers die zich hieraan willen committeren en daarmee ook een bijdrage leveren aan verschillende Sustainable Development Goals (SDGs) en dan met name SDG 6, 7, 9, 12, 13 en 17.

 

Duurzaam Lage Weide ambassadeursnetwerk 

In aansluiting op de Green Deal introduceert ILW Parkmanagement Lage Weide het Duurzaam Lage Weide ambassadeursnetwerk. Het doel van het netwerk is om bedrijven met duurzame initiatieven op ons bedrijventerrein samen te brengen en zo kennisdeling te stimuleren. Dit doen we door het organiseren van inspirerende themabijeenkomsten, persoonlijke netwerkmomenten en andere activiteiten omtrent verduurzaming. Je bent echter niet verplicht als ambassadeur om alle evenementen bij te wonen, dit is volledig vrijblijvend. Door ambassadeur te worden versterk je niet alleen je eigen netwerk, maar zet je je ook in voor een toekomstbestendig Lage Weide!

 

Ik wil meedoen!  

Ons netwerk richt zich op vastgoedeigenaren en ondernemers van Lage Weide die zich inzetten voor verduurzaming van hun bedrijf of organisatie, of dit graag willen gaan doen. Herken je jezelf hierin en wil jij graag je duurzame netwerk vergroten? Neem dan contact met ons op via roelandtameling@lageweide.nl en we vertellen er graag meer over!