Bijeenkomst veilige ontsluiting Lage Weide

Een goede bereikbaarheid en veiligheid van de weggebruikers zijn belangrijke thema’s op Lage Weide. ILW Parkmanagement Lage Weide werkt samen met de ondernemers hard om Lage Weide bereikbaar te houden én de infrastructuur zo optimaal mogelijk in te richten. Daarom nodigen we ondernemers uit om op woensdag 21 september van 9.00 tot 10.30 uur mee te denken over mogelijke oplossingen.

Toename verkeersbewegingen

In 2022 groeit het aantal nieuwe distributiecentra flink op ons bedrijventerrein, naast de al bestaande distributiecentra en bedrijvigheid. Een positieve uitbreiding voor Lage Weide, maar wat ook zorgt voor een toename van verkeersbewegingen van o.a. vrachtauto’s. Gelet op deze ontwikkelingen organiseert ILW Parkmanagement Lage Weide een bijeenkomst om samen met de ondernemers in het gebied te praten over een veilige ontsluiting op Lage Weide.

Een concreet voorbeeld: op dit moment is het geen pretje om als chauffeur van een vrachtauto de Atoomweg over te moeten steken vanuit de Niels Bohrweg, Otto Hahnweg of Plutoniumweg. Een fietspad, twee rijbanen, een korte middenstrook en nog eens twee rijbanen moeten helemaal vrij zijn van verkeer en overgestoken worden voordat de chauffeur de afslag naar de A2 kan pakken. Dat levert vanzelfsprekend gevaarlijke situaties op voor alle weggebruikers, iets waar we graag gezamenlijk een oplossing voor vinden.

Werken aan een oplossing

Graag praten we met bedrijven verder over een veilige ontsluiting (wellicht met éénrichtingsverkeer) van het gebied ten oosten van de Atoomweg. En dan specifiek over de volgende twee deelgebieden:

  • Ten noorden van de Isotopenweg (t/m Niels Bohrweg/Kanaaldijk)
  • Ten zuiden van de Isotopenweg (inclusief Sophialaan en inclusief Uraniumweg/Neutronweg)

Dit gebied is gekozen omdat er veel (nieuwe) distributiecentra gevestigd zijn en daarmee de druk op de wegen groot is. Ook staat het nieuwe museumdepot inclusief truckparking als scharnier daartussen ingepland door de gemeente Utrecht. De onoverzichtelijke passages door geparkeerde vrachtwagens op de Fermiweg moeten we tot slot ook niet vergeten. Een ideaal moment dus om verder te praten over een veilige ontsluiting in het gebied.

Een breed gedragen voorstel (of meerdere scenario’s) vanuit de ondernemers kan bovendien vervolgstappen versnellen bij de gemeente Utrecht. De input die we tijdens de bijeenkomst verzamelen kunnen we hiervoor goed gebruiken. Zo weet de gemeente ook dat er draagvlak is voor een plan. De gemeente Utrecht heeft aangegeven dat zij open staan voor een oplossing welke breed gedragen wordt door de ondernemers op Lage Weide, een mooie kans om hierop in te haken.

Aanmelden

Aanmelden kan via daanvanhaarlem@lageweide.nl en we zien jullie dus graag op woensdag 21 september van 09.00-10.30u bij de Hofclub Werken & Vergaderen (Niels Bohrweg 121) op Lage Weide.