Mooie ontwikkelingen Bereikbaarheidsalliantie A2

Op maandagavond 31 oktober kwamen leden van de A2 Alliantie bij elkaar voor een diner bijeenkomst. Op het programma bij de Vineyard op Lage Weide stond de lancering van de werkgeversbenadering van Goedopweg en een update van de infrastructurele ontwikkelingen op het bedrijventerrein.  

Na een welkomstwoord van Roeland Tameling (directeur-bestuurder ILW Parkmanagement Lage Weide) startte Wouter de Valk van Goedopweg de bijeenkomst met een korte herhaling van de aanleiding en ambities van de A2 Alliantie als geheugensteuntje: 

  • In 2025 zijn 4.000 autoritten vervangen door duurzame vormen van mobiliteit (fietsen of OV).   
  • In 2025 zijn 1.000 spitsbewegingen vervangen door niet reizen, of reizen buiten de spits  
  • Er zijn 0 ongevallen in het gebied. De infrastructuur is veilig en robuust voor fietsers. 


Kortom: we willen met de A2 Alliantie een verkeersinfarct voor de bedrijventerreinen voorkomen, minder uitstoot van uitlaatgassen en gezonde, vitale bedrijventerreinen. Sinds de start van de A2 Alliantie zijn er ook al successen behaald; naast dat het aantal bedrijven dat de scan heeft ingevuld is verdubbeld is er vooruitgang geboekt bij deze bedrijven door werknemers in duurzamere vormen van mobiliteit te laten reizen naar het werk. Werkgevers hebben dus hun goede voornemens omgezet in daden. De exacte cijfers zijn te vinden in
deze presentatie van Goedopweg. 

 

Werkgeversbenadering 

Wel zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat onze ondersteuning praktischer kan en er is vooral behoefte aan het ‘hoe’ van de Mission Possible richting meer fietsen, OV en thuiswerken. Daarom presenteerde Goedopweg de werkgeversbenadering om werkgevers makkelijk, laagdrempelig en concreet te ondersteunen. Hiermee helpen we werkgevers om maatregelen ook in de beleidssfeer voor elkaar te krijgen. Zo worden werkgevers geholpen met concrete beleidsteksten, praktische keuzes en handvatten zodat vervolgacties direct op het gewenste resultaat aansturen. Wouter de Valk presenteerde deze tool, die vanaf eind november voor iedereen te vinden zal zijn via de website van Goedopweg. Uiteraard zullen we jullie direct hiervan op de hoogte brengen.  

 

Infrastructurele ontwikkelingen Lage Weide 

Aansluitend nam Nick Ottevanger van Goedopweg de aanwezigen mee in een update van de infrastructurele ontwikkelingen in 2022, waar wij achter de schermen samen hard aan werken. Zo werden de herinrichting van de Niels Bohrweg, voetgangersinfrastructuur, geplande fietsroutes (Dom tot Dam en Houten-Nieuwegein-Lage Weide) en de ontwikkelingen ten aanzien van de Demkabrug besproken. Ook werd de status van alle projecten op Lage Weide weergegeven, die ook te zien zijn in bovengenoemde presentatie. Deelmobiliteit is één van deze projecten, waarover Nick Ottevanger kon vertellen dat er op Lage Weide in het voorjaar van 2023 een deelfietsensysteem in samenwerking met TIER wordt gerealiseerd. Daarvoor is een subsidieaanvraag ingediend waar we dit najaar nog uitsluitsel over krijgen, zodat we hopelijk dit systeem voor werknemers op Lage Weide kunnen realiseren.  

Na afloop werd nog uitgebreid nagepraat tijdens het aansluitende diner, waar afgesproken werd om in het nieuwe jaar weer behaalde successen met elkaar te delen. In de tussentijd gaan we daar gezamenlijk hard aan werken!